Informationer fra Vestforsyning


16-10-2023

Bestyrelsen har lavet en gennemgang af veje sammen med Vestforsyning og Ib G. samt Cowi hvor vedlagte opgaver skal rettes når det er muligt med hensyn til vandstand og tørre veje.

Kontakt til ovennævnte kan ske på mail:

Brian Have Pedersen brianp@ib-g.dk

Susanne Kirkgaard-Sehested SK@vestforsyning.dk

Morten Møllnitz momz@cowi.com

Gennemgang af veje oktober 2023


24-10-2023

Hele Nørhede Vest kører, så alle kan slutte sig på.

Grundejerne kan ringe på 9612 7300. Uden for arbejdstid bliver de omstillet til Falck, der giver besked til vores vagt. 

I arbejdstiden kan de spørge efter mig eller vores driftschef Jørgen Ishøi.

Venlig hilsen
 
 Susanne Kirkgaard-Sehested
 Ingeniør, Projektleder, Spildevand

Direkte tlf.: 51587413
SK@vestforsyning.dk
 
 Vestforsyning A/S - Nupark 51 - 7500 Holstebro Tlf.: 9612 7300 - Fax: 9612 7301
 info@vestforsyning.dk - www.vestforsyning.dk23-08-2023

Jeg skrev sidst, at jeg forventede, at vi kunne idriftsætte en del af Vest i uge 32. Det har vi sådan set også været klar til, men entreprenøren mente, at han sandsynligvis ville blive færdig med hele Vest med udgangen af uge 32. Vores driftsfolk ville derfor gerne vente og prøve at starte det hele op på en gang. Den plan er så skredet lidt.

Vi skal have renset alle vakuumbrøndene, så vi ikke risikerer, at der sætter sig sand og grus fast i ventilerne. Når det er gjort startes anlægget helt op, og det hele testes for at være sikker på, at vi har kontakt med alle brøndene. Det arbejde foregår i denne uge og næste uge.

 

Som udgangspunkt, kan man selvfølgelig ikke slutte sig på, før man har fået endelig besked om at anlægget er klar til at modtage spildevand, men jeg forstår selvfølgelig godt, at man er træt af, at tidsplanen rykker.

 

 Kommunen sender jo breve ud til alle angående tilslutning. I disse breve står der, hvornår man kan slutte sig på. Jeg troede faktisk, at de breve var sendt ud. Den dato der er meldt ud er fra den 5 sep. (Det er reelt mandag den 4. sep.. Jeg kom til at skrive forkert til kommunen).

 

 Jeg beklager rigtig meget, at tingene ikke er forløbet helt som vi forventede.

 

Venlig hilsen
 
 Susanne Kirkgaard-Sehested
 Ingeniør, Projektleder, Spildevand

Direkte tlf.: 51587413

SK@vestforsyning.dk

 


11-07-2023

Lige en status på projektet. Beklager, at den først kommer nu, men jeg har desværre været lidt presset.

 Vi havde regnet med at idriftsætte hele Nørhede Vest 1. juli, da entreprenøren havde en tro på, at han nåede at blive færdig.

Desværre nåede han ikke hele Bellisvej og Snerlevej.

 Vi idriftsætter de veje, der er færdige i uge 31 eller 32. Dvs. ejendommene nord for stamvejen Blomstervej.

 

Der bliver ikke lagt rør og gravet brønde ned i juli måned. Der bliver dog pyntet veje og lagt dæksler på. i ugerne 27 og 28. Der er ingen i området i ugerne 29 0g 30.

 

Jeg skal selvfølgelig beklage, at fremdriften ikke har været så god, som vi forventede.

 

Jeg har vedhæftet den senest opdaterede tidsplan. Erantisvej mangler udskiftning af en brønd i vejen. Snerlevej og Bellisvej forventes færdige lige efter sommerferien.

 revideret tidsplan 11-07-2023.pdf

 

Venlig hilsen

 

Susanne Kirkgaard-Sehested

Ingeniør, Projektleder, Spildevand

 

Direkte tlf.: 51587413

SK@vestforsyning.dk <mailto:SK@vestforsyning.dk>

31-05-2023

Hermed en statusredegørelse:

 

Vi har nu fået tilladelse fra kommunen til at aflede grundvand dels til dræn og dels over i skoven. Det er en lille del, der ledes til dræn.

Inden udledning til dræn, ledes det oppumpede grundvand gennem et filter. Der tages løbende prøver af vandet, for at holde øje med, at der ikke udledes noget over grænseværdierne.

Da vi nu har meget bedre mulighed for at komme af med grundvandet, er der blevet sat flere folk på deromme, så vi forventer en god fremdrift nu.

 

Med hensyn til oprydning og færdigretablering af vejene, så gik entreprenøren, rådgiveren og jeg en tur på følgende veje onsdag den 24. maj, hvor der blev noteret, hvad der skulle tages aktion på.

Nørhedevej, Anemonevej, Valmuevej, Akelejevej, Irisvej, Følfodvej, Blomstervej, Vedbendvej, Høgeurtevej, Bynkevej, Blåstjernevej, Kornblomstvej og Ranunkelvej.

 

Der har stået nogen sugespidser fra grundvandssænkningen tilbage på nogen veje, hvor vi egentlig er færdige. Grunden til, at de stadig står der skyldes, at TV inspektionen har vist en fejl på ledningen, som entreprenøren skal ned og rette.

 

Der har været spørgsmål til tilslutningsbidraget. Som alle ved, har vi været ramt af voldsom inflation, og deraf følgende prisstigninger. Det gælder også tilslutningsbidraget. Vestforsyning er ikke herre over bidragets størrelse, da det noget, der er fastsat af staten. Det er dermed det samme i hele Danmark.

Nogen af dem, der fik skelbrønde sidste år, kan ikke forstå, hvorfor de ikke kunne betale sidste år. Det forholder sig sådan, at vi ikke må opkræve før, der er en reel afledningsmulighed, og det har der ikke været før vakuumstationen var oppe og køre.  Der har lige været kørt test på den, og vi forventer at skrive ud til en del af Nørhede Vest inden sommerferien, da det vil være muligt for disse ejendomme at slutte sig på.

 

Jeg har vedhæftet en revideret tidsplan.

 Grafisk Tidsplan 31-5 2023.pdf

God sommer til jer 

 


Venlig hilsen
 
 Susanne Kirkgaard-Sehested
 Ingeniør, Projektleder, Spildevand

Direkte tlf.: 51587413

SK@vestforsyning.dk

 

 Vestforsyning A/S - Nupark 51 - 7500 Holstebro Tlf.: 9612 7300 - Fax: 9612 7301

info@vestforsyning.dk - www.vestforsyning.dk

 

6-5 2023

Aftale om vedligeholdelse af drænledning :

Medbenytteraftale med Vestforsyning

09-11-2022

Vestforsynings rådgiver Sweco vil i de næste par uger foretage fotoregistrering af veje og huse i området. Såfremt man ikke ønsker foretaget fotos af sin ejendom bedes man kontakte undertegnede.

Fotoregistrering vil ikke blive påbegyndt uden kontakt med evt. beboere i husene"

 

Vestforsynings forsikringsselskab kræver fotodukumentation i forbindelse med vurdering af evt. skader. Det er for at kunne godtgøre, hvordan det så ud før.

Det er en sikkerhed for både grundejere og Vestforsyning, hvis der f.eks skulle opstå nogle revner. Det er dog ikke særlig sandsynligt.

 Ligeledes er det også rart for jer, at vi har billeder af vejene inden. Det er jeres sikkerhed for, at de bliver retableret i samme stand som før.

 Beklager ulejligheden.

 Venlig hilsen
 
 Susanne Kirkgaard-Sehested
 Ingeniør, Projektleder, Spildevand

Direkte tlf.: 51587413

SK@vestforsyning.dk


15-10-2022

Vestforsyning oplyser at kloakarbejdet i Nørhede Vest forventes færdigt i marts 2023 og derefter har alle 6 mdr. til at få tilsluttet på egen grund.

Prisen forventes at stige til ca. 45000,-kr (som det ser ud lige nu) da vi kommer til at betale  2023 taksten. Det er ikke muligt at betale forud for at slippe billigere ifølge vedlagte brev fra Vestforsyning.

Betalingsregler for tilslutningsbidrag.pdf

15-08-2022

Hermed tidsplanen samt tider, hvor man kan komme hen i skurvognen til en snak.

 

Det er muligt, at komme hen i skurvognen fra kl.14.30 til 15.30 på følgende datoer:

 

21.sep

5. okt.

19. okt.

2. nov.

16. nov.

30. nov.

14. dec.

 

Der vil blive meldt nye datoer ud i 2023.

 

tidsplan_for_gravning.pdf


Vejene vil som udgangspunkt være spærret lige der, hvor vi arbejder. Det vil dog være muligt at passere. Men det kræver, at man lige aftaler det med dem der graver.


29-08-2022

Vestforsyning oplyser at gravearbejdet er startet men at tilslutning til de enkelte huse først kan ske når gravearbejdet til alle vejene er fuldført hvilket først forventes færdigt i foråret 2023


27-07-2022

Entreprenørfirmaet IBG, Venusvej 10, Rom, 7620 Lemvig,   tlf.  9788 5406, skal forestå kloakeringen og tilbyder i den anledning også, at den enkelte husejer kan få foretaget tilslutning på egen grund for egen regning  af firmaet IBG.22-10-2020

Vestforsyning er påbegyndt projektering af de fremtidige spildevandsanlæg i Nørhede Øst og Vest.

I den forbindelse har vi brug for at foretage en indmåling af tilløbet til jeres bundfældningstanke, således vi kan give jer en skelbrønd i den rigtige dybde.

Indenfor de næste 1 til 2 måneder vil vores landmåler komme rundt i området og foretage disse opmålinger.

Han vil i samme ombæring indmåle vejkoter på alle vejene. Det er ikke noget, der vil genere færdslen i området.


Evt. spørgsmål kan rettes til: Ingeniør Susanne Kirkgaard-Sehested tlf. 51587413, mail sk@vestforsyning.dkMed venlig hilsen Vestforsyning Spildevand
Vestforsyning A/S har gjort det muligt at følge bundfældningstankene på internettet. Med en internetadresse og en adgangskode kan du således online tjekke, hvornår tanke sidst er tømt, se tømningsattester samt eventuelle bemærkninger i forbindelse med tømningen. Det er ligeledes muligt at tilmelde sig varsling om tømning af tanken pr. mail eller sms.

Den nye internetaddresse er:

http://portal.enviweb.dk/Tank.aspx

For at komme til siden med din ejendom skal der anvendes adgangskode leveret pr. brev fra Vestforsyning.

Ved at klikke på ovenstående link kommer man til siden hvor du kan indtaste din adgangskode.


Vestforsyning A/S

Nupark 51,

7500 Holstebro

tlf. 9612 7300

e-mail: vestforsyning@vestforsyning.dk

www.vestforsyning.dk

NØRHEDE VEST VELKOMMEN

SENESTE NYT