Informationer fra Vestforsyning

22-10-2020

Vestforsyning er påbegyndt projektering af de fremtidige spildevandsanlæg i Nørhede Øst og Vest.

I den forbindelse har vi brug for at foretage en indmåling af tilløbet til jeres bundfældningstanke, således vi kan give jer en skelbrønd i den rigtige dybde.

Indenfor de næste 1 til 2 måneder vil vores landmåler komme rundt i området og foretage disse opmålinger.

Han vil i samme ombæring indmåle vejkoter på alle vejene. Det er ikke noget, der vil genere færdslen i området.

Evt. spørgsmål kan rettes til: Ingeniør Susanne Kirkgaard-Sehested tlf. 51587413, mail sk@vestforsyning.dk

Med venlig hilsen Vestforsyning Spildevand
Vestforsyning A/S har gjort det muligt at følge bundfældningstankene på internettet. Med en internetadresse og en adgangskode kan du således online tjekke, hvornår tanke sidst er tømt, se tømningsattester samt eventuelle bemærkninger i forbindelse med tømningen. Det er ligeledes muligt at tilmelde sig varsling om tømning af tanken pr. mail eller sms.

Den nye internetaddresse er:

http://portal.enviweb.dk/Tank.aspx

For at komme til siden med din ejendom skal der anvendes adgangskode leveret pr. brev fra Vestforsyning.

Ved at klikke på ovenstående link kommer man til siden hvor du kan indtaste din adgangskode.


Vestforsyning A/S

Nupark 51,

7500 Holstebro

tlf. 9612 7300

e-mail: vestforsyning@vestforsyning.dk

www.vestforsyning.dk

NØRHEDE VEST VELKOMMEN

SENESTE NYT