Informationer fra Vestforsyning

15-08-2022

Hermed tidsplanen samt tider, hvor man kan komme hen i skurvognen til en snak.

 

Det er muligt, at komme hen i skurvognen fra kl.14.30 til 15.30 på følgende datoer:

 

21.sep

5. okt.

19. okt.

2. nov.

16. nov.

30. nov.

14. dec.

 

Der vil blive meldt nye datoer ud i 2023.

 

tidsplan_for_gravning.pdf


Vejene vil som udgangspunkt være spærret lige der, hvor vi arbejder. Det vil dog være muligt at passere. Men det kræver, at man lige aftaler det med dem der graver.


29-08-2022

Vestforsyning oplyser at gravearbejdet er startet men at tilslutning til de enkelte huse først kan ske når gravearbejdet til alle vejene er fuldført hvilket først forventes færdigt i foråret 2023


27-07-2022

Entreprenørfirmaet IBG, Venusvej 10, Rom, 7620 Lemvig,   tlf.  9788 5406, skal forestå kloakeringen og tilbyder i den anledning også, at den enkelte husejer kan få foretaget tilslutning på egen grund for egen regning  af firmaet IBG.22-10-2020

Vestforsyning er påbegyndt projektering af de fremtidige spildevandsanlæg i Nørhede Øst og Vest.

I den forbindelse har vi brug for at foretage en indmåling af tilløbet til jeres bundfældningstanke, således vi kan give jer en skelbrønd i den rigtige dybde.

Indenfor de næste 1 til 2 måneder vil vores landmåler komme rundt i området og foretage disse opmålinger.

Han vil i samme ombæring indmåle vejkoter på alle vejene. Det er ikke noget, der vil genere færdslen i området.

Evt. spørgsmål kan rettes til: Ingeniør Susanne Kirkgaard-Sehested tlf. 51587413, mail sk@vestforsyning.dk

Med venlig hilsen Vestforsyning Spildevand
Vestforsyning A/S har gjort det muligt at følge bundfældningstankene på internettet. Med en internetadresse og en adgangskode kan du således online tjekke, hvornår tanke sidst er tømt, se tømningsattester samt eventuelle bemærkninger i forbindelse med tømningen. Det er ligeledes muligt at tilmelde sig varsling om tømning af tanken pr. mail eller sms.

Den nye internetaddresse er:

http://portal.enviweb.dk/Tank.aspx

For at komme til siden med din ejendom skal der anvendes adgangskode leveret pr. brev fra Vestforsyning.

Ved at klikke på ovenstående link kommer man til siden hvor du kan indtaste din adgangskode.


Vestforsyning A/S

Nupark 51,

7500 Holstebro

tlf. 9612 7300

e-mail: vestforsyning@vestforsyning.dk

www.vestforsyning.dk

NØRHEDE VEST VELKOMMEN

SENESTE NYT