Nyheder


03-05-2024nyt omkring affaldssortering fra Nomi på forsiden
25-04-2024Vind og kitesurfing skilt findes på forsiden og under kort.
24-04.2024referat af bestyrelsesmøde 20-04-2024 på forsiden
23-04-2024Skovdyrkernes besøgsrapport 2024 på forsiden
13-03-2024Nyt fra Nomi 4S på forsiden
26-12-2023Opråb fra sdr. Nissum vandværk 
20-11-2023Rådgivningsrapport fra skovdyrkerforeningen 2023 under grønne områder
06-11-2023oplysning om træfældning i skoven mod øst er på forsiden
24-10-2023Kontaktinfo til Vestforsyning på forsiden
19-10-2023beretning og referat af generalforsamling er under generalforsamlinger
16-10-2023Gennemgang af veje findes under vestforsyning
18-09-2023Indkaldelse til generalforsamling og regnskab findes nu under generalforsamlinger
27-08-2023referat af bestyrelsesmøde 27/8 findes under bestyrelsesmøder
23-08-2023Ny opdatering omkring kloakering 
11-07-2023Ny opdatering omkring kloakering 
04-07-2023Hjertestarter er opsat på hjørnet af Nørhedevej og Blomstervej.
31-05-2023Ny opdatering fra Vestforsyning 
6-05-2023Aftale med Vestforsyning om deling af udgifter til vedligeholdelse af drænledning findes på forsiden og under Holstebro kommune
25.03.2023Referat af bestyrelsesmøde 25/3 23 findes nu under bestyrelsesmøder
12.04.2023Vestforsyning har nyt omkring kloakering 
29.03.2023Kort over stier i området findes på forsiden
02.03.2023Vestforsyning oplyser at på grund af den høje vandstand i  jorden januar of februar forventes kloakering først at være færdig hos os i starten af maj måned, alle vil få besked når vi kan tilsluttes.
22-02-2023Holstebro kommune ønsker at lave et dræn fra nyt pumpehus til fjorden, se forsiden og under Holstebro kommune.
12-02-2023RAH opgraderer elnettet i området.
09-11-2022Vestforsyning informerer om foto registrering på forsiden
28-10-2022Referat fra generalforsamling findes nu under generalforsamling 2022
20-10-2022Nyt omkring affald sortering fra Nomi4S på forsiden
14-10-2022Vestforsyning oplyser om stigning i tilslutningsafgift for 2023, findes nu på forsiden
3-10-2022Rapport fra skovdyrkerforeningen findes under Grønne områder
3-10-2022Referat af bestyrelsesmøde den 24-09 -22 findes på forsiden 
26-09.2022Indbydelse til aktivitetsdagen 2022 findes på forsiden
16.09.2022Holstebro kommune har lavet trafiktælling på Nørhedevej, se under Holstebro kommune.
15.09.2022Vestforsyning oplyser om tidsplan, findes på forsiden
08.09.2022Indkaldelse til generalforsamling 2022 samt regnskab og budget findes nu under Generalforsamlinger.
29.08.2022Vestforsyning er startet med gravearbejdet men tilslutning til de enkelte huse kan først ske når gravningen til alle veje er færdigt, hvilket forventes i foråret 2023.
12.07.2022brev til medlemmer angående kloakering er nu på forsiden
08.05.2022Referat at bestyrelsesmøde er nu på hjemmesiden


NØRHEDE VEST VELKOMMEN

SENESTE NYT