Nyheder


20-11-2023Rådgivningsrapport fra skovdyrkerforeningen 2023 på forsiden
06-11-2023oplysning om træfældning i skoven mod øst er på forsiden
24-10-2023Kontaktinfo til Vestforsyning på forsiden
19-10-2023beretning og referat af generalforsamling er under generalforsamlinger
16-10-2023Gennemgang af veje findes på forsiden
18-09-2023Indkaldelse til generalforsamling og regnskab findes nu under generalforsamlinger
27-08-2023referat af bestyrelsesmøde 27/8 findes under bestyrelsesmøder
23-08-2023Ny opdatering omkring kloakering findes på forsiden
11-07-2023Ny opdatering omkring kloakering findes på forsiden
04-07-2023Hjertestarter er opsat på hjørnet af Nørhedevej og Blomstervej.
31-05-2023Ny opdatering fra Vestforsyning på forsiden
6-05-2023Aftale med Vestforsyning om deling af udgifter til vedligeholdelse af drænledning findes på forsiden og under Holstebro kommune
25.03.2023Referat af bestyrelsesmøde 25/3 23 findes nu under bestyrelsesmøder
12.04.2023Vestforsyning har nyt omkring kloakering på forsiden
29.03.2023Kort over stier i området findes på forsiden
02.03.2023Vestforsyning oplyser at på grund af den høje vandstand i  jorden januar of februar forventes kloakering først at være færdig hos os i starten af maj måned, alle vil få besked når vi kan tilsluttes.
22-02-2023Holstebro kommune ønsker at lave et dræn fra nyt pumpehus til fjorden, se forsiden og under Holstebro kommune.
12-02-2023RAH opgraderer elnettet i området.
09-11-2022Vestforsyning informerer om foto registrering på forsiden
28-10-2022Referat fra generalforsamling findes nu under generalforsamling 2022
20-10-2022Nyt omkring affald sortering fra Nomi4S på forsiden
14-10-2022Vestforsyning oplyser om stigning i tilslutningsafgift for 2023, findes nu på forsiden
3-10-2022Rapport fra skovdyrkerforeningen findes under Grønne områder
3-10-2022Referat af bestyrelsesmøde den 24-09 -22 findes på forsiden 
26-09.2022Indbydelse til aktivitetsdagen 2022 findes på forsiden
16.09.2022Holstebro kommune har lavet trafiktælling på Nørhedevej, se under Holstebro kommune.
15.09.2022Vestforsyning oplyser om tidsplan, findes på forsiden
08.09.2022Indkaldelse til generalforsamling 2022 samt regnskab og budget findes nu under Generalforsamlinger.
29.08.2022Vestforsyning er startet med gravearbejdet men tilslutning til de enkelte huse kan først ske når gravningen til alle veje er færdigt, hvilket forventes i foråret 2023.
12.07.2022brev til medlemmer angående kloakering er nu på forsiden
08.05.2022Referat at bestyrelsesmøde er nu på hjemmesiden
 19.03.2022

 Holstebro kommune informerer vedrørende

 VVM-screening på kloakeringsprojekt i Nørhede sommerhusområde

Se under "besked fra kommunen" 

Bemærk: evt. spørgsmål rettes til Holstebro kommune! 

 03.12.2021

Bestyrelsens beretning fra Generalforsamlingen

 er nu også på hjemmesiden

 02.12.2021

Referat af bestyrelsesmøde afholdt d. 13-11-2021

er nu på hjemmesiden. 

 22.10.2021Referat af generalforsamlingen er nu på hjemmesiden 
 26.09.2021

Bestyrelsen søger ny webmaster til foreningens hjemmeside

Link på samme side som bestyrelsesmøder 

 26.09.2021Referat af bestyrelsesmøde d. 25-09-2021 er nu på hjemmesiden 
 26.09.2021Indbydelsen til aktivitetsdag er på hjemmesiden under generalforsamlinger 
 14.09.2021

Regnskab 2019-2020 og 2020-2021

og budget 2021-2022 er nu på hjemmesiden.  

 13.09.2021Indkaldelsen til generalforsamling er nu på hjemmesiden. 
 30.07.2021

Indkaldelsen til generalforsamling i Sdr. Nissum Vandværk er blevet rettet.

Dato for indlevering af forslag havde fejl årstal.

Hjemmesiden er d.d. opdateret med ny indkaldelse modtaget i dag.

 28.07.2021

Indkaldelsen til generalforsamling i Sdr. Nissum Vandværk

 er nu på hjemmesiden. Se under "Om Os"

 30.04.2021

 På siden "De grønne områder" har bestyrelse orienteret

om genplantnings projektet på området ved havnen-

27.04.2021 

En meddelelse fra Holstebro kommune vedr. kloakering er nu på hjemmesiden.

 Gå til "Besked fra kommunen" for en link til dokumentet. 

04.04.2021 Referat af årets 1. bestyrelsesmøde er nu på hjemmesiden. 
22.03.2021 

 Bestyrelsen er blevet bedt om at informere om et projekt

omhandlende bæredygtige feriehuse.

Gå til "Bestyrelsesmøder" og find links til 100% bæredygtig feriehuse 

og info folder bæredygtigt feriehus

 

16.11.2020Hjemmesiden er opdateret med information fra
Holstebro Kommune om rottebekæmpelse.
22.10.2020 En meddelelse fra Vestforsyning er idag kommet på hjemmesiden.
På forsiden under "Seneste Nyt" klikke på Vestforsyning. 
29.09,2020  Referat af bestyrelsesmøde af 27-09-2020 er nu på hjemmesiden
28.09.2020 Meddelelse vedr. udsættelse af generalforsamling er kommet på hjemmesiden.
19.09.2020 Indbydelsen til aktivitetsdagen er nu på hjemmesiden.
Se på forsiden eller under generalforsamlinger.
 06.09.2020 Indkaldelsen til årets generalforsamling er nu på hjemmesiden,
sammen med regnskabet og budget for næste period. 
Se på forsiden eller under generalforsamlinger.
 31.08.2020 Bestyrelsen har holdt møde og referatet er at finde på hjemmesiden.
 11.05.2020 Bestyrelsen har holdt bestyrelsesmøde. Referatet er at finde på hjemmesiden
 01.04.2020 Snerlevej 493 har flis i overskud som kan frit afhentes. Se "Markedet" og "Afhentes"
20.02.2020
Der er idag lagt korte over området og dræn på hjemmesiden.
Gå til "De Grønne Områder" og her findes links til begge kort.
 06.02.2020
Indkaldelsen til Sdr. Nissum Vandværks generalforsamling er nu på hjemmesiden
Se det under "OM OS" og "Sdr. Nissum Vandværk"
 23.12.2019Foreningens vedtægter, godkendt på generalforsamlinen er nu at finde på hjemmesiden.  
 21.10.2019 Så er Referatet af Generalforsamling 2019 på hjemmesiden
 18-10-2019
 Info om rottebekæmpelse fra Holstebro kommune. Se under "Besked fra Kommunen" 
 15-10-2019
 "Nørhede Vest Sommerhusgruppen" er oprettet på Facebook.
Tak til Gert Ango Andersen som administrerer siden. 
 10-09-2019
Ekstraordinær generalforsamling, vedtægtsændring er på hjemmesiden
Generalforsamling 2019, Indkaldelse, regnskab, budget er på hjemmesiden
 Aktivitetsdag 2019, indbydelsen er på hjemmesiden. 
 11-08-2019
Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmer ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal skriftlig tilsendes bestyrelsen seneste d. 15. august.
 23-07-2019
 I foråret 2019 er på græsareal fra Blomstervej i retning mod havnen langs med Nørhedeve
gravet kabler ned. Sporet hvor kablet er pløjet ned har givet et niveauforskel, hvorfor det har
været svært for beboerne at slå på pgl. græsareal.
Det er nu aftalt med entrepenøren at "sporet" blev skrabet og derefter tromlet således at det
igen bliver jævnt.
 08-07-2019 Besked fra bestyrelsen. 
Den 29/6 2019 blev affaldskontainerne på en del af Valmuevej ikke tømt på grund af en parkeret bil
 på vejen. En ekstra tømning koster 250 kr. og det er ikke godt med overfyldte kontainere her i
sommervarmen.
Bestyrelsen henstiller på det kraftigste, at der ikke parkeres på vejene.
 19-06-2019Referat af bestyrelsesmøde af 17-05-2019 er nu på hjemmesiden 
 21.10.2018
 Hjemmesiden er opdateret med information om
 kommunens plan for kloakering af vores område
 21.10.2018
 Hjemmesiden er opdateret med referat af generalforsamling 
samt et forslag fra bestyrelsen.
 se under generalforsamling 2018.
 18.09.2018
 Hjemmesiden er opdateret med dokumenter
vedr. generalforsamling 2018 
14.09.2018 
Generalforsamling 13-10-2018. Aktivitetsdag 14-10-2018
Sæt X i kalender 
 07.08.2018Vi opdaterer hjemmesiden. Prøve lige at finde omkring.  
 22.06.2018
RAH meddeler at der er tilmeldinger nok til at genemfør projektet.
 09.05.2018RAH forlænger fristen for tilmelding til fibernet. Se HER 
 08.05.2018
Referat af bestyrelsesmøde den 28. april er nu at finde på hjemmesiden.
 23.04.2018
Bestyrelsen meddeler at sidste flisning af grene sker den 24. april.
Se forsiden eller under menupunkt "De grønne områder" 
 13.04.2018
Vigtig besked fra bestyrelsen
Tilbud om fibernet i sommerhuset. Se forsiden. 
 01.03.2018
 Affaldsguide 2018 fra Nomi4s kan ses under menupunkt Nomi4s
 
 26.11.2017
Bestyrelsens beretning er nu på hjemmesiden.
Findes som punkt under "Generalforsamling 2017"
 
 23.11.2017 
Referatet fra generalforsamlingen er nu kommet på hjemmesiden.
Findes som punkt under "Generalforsamling 2017" 
 31.10.2017
 Hjemmesiden er opdateret med information fra Sdr. Nissum Vandværk.
Se under relevant menupunkt.
 31.10.2017
Galleriet er opdateremed billeder fra aktivitetsdagen 
 31.10.2017
Regnskab og budget er nu på hjemmesiden. Se under generalforsamling 2017
02.09.2017
En link til referatet af et møde meSkovdyrkerforeningen er at finde
under menupunkt "De grønne områder" 
07.08.2017
Indbydelsen til aktivitetsdag er at finde under menupunktet "Generalforsamlinger"
22.07.2017 
Referatet af seneste afholdbestyrelsesmøde er nu online under
menupunktet "Bestyrelsesmøder" 
21.07.2017
Indkaldelse til generalforsamling er nu på hjemmesiden.
Se under menupunkt "Generalforsamlinger" 
12.07.2017
Husk, Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmer ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal skriftlig tilsendes bestyrelsen seneste d. 15. august.   
09.06.2017
Flisning af grene er gennemført. Blomstervej har fået støvdæmper. 
Græsset er slået. Se "De Grønne Områder" 
10.05.2017 
Meddelelse om forårsflisniner nu online. Se under "De grønne områder" 
10.05.2017
Referat af bestyrelsens møde den 7. maj er nu online.
Se under "Bestyrelsesmøder"
 13.03.2017
Sovesofa sælges. Se under menupunkt "Markedet" 
10.02.2017
Under menupunkt "Links" er der en link til Sønder Nissum Vandværk.
Under "Information" findes "Generalforsamling" og Indkaldelse.
Fredag d. 17. marts 2017 kl. 19.00 i Multihallen, Sdr. Nissum 
09.02.2017 
Under menupunkt "Links" er der oprettet "Naturpark Nissum Fjord".
Her findes nyt om projektet. Den samme information kan også findes
hvis link til Nissum Fjord Netværket følges.  
 03.01.2017
Invitation til høring og debat med Foreningen NØ for Husby
Link til indbydelsen er under Lokalgruppen Nord-øst for Husby.
 15.11.2016Bestyrelsens navneliste kan findes på generalforsamlings siden.
 13.11.2016Referat af bestyrelsesmøde af 5.11.2016
 13.11.2016Bestyrelsesberetning og referat af generalforsamling er på hjemmesiden i dag. 
 28.09.2016Regnskab & Budget. Se under Generalforsamling 2016.
 28.09.2016Meddelelse fra Holstebro kommune om rotte bekæmpelse, se under "Besked fra Kommunen"
 20.09.2016Indbydelsen til aktivitetsdagen findes under generalforsamling 2016
 28.08.2016Referat af bestyrelsesmøde af 28.08.2016 kan læses under menupunkt Bestyrelsesmøder.
 17.08.2016Indkaldelsen til generalforsamling 2016 er nu på hjemmesiden.
 21.07.2016
Ole Kristensen er indtrådt i bestyrelse som menig bestyrelsesmedlem.
Anders Würtz er kasserer.
 15.07.2016  Forårs flisning er overstået. Meddelelsen på "De grønne områder" 
 14.06.2016
Et par billeder fra Nørhede Vest af den 1. juni 2016. (Se i Galleri)
Foto Claus Meyer
-Rådyret gik på stien parallel med Nørhedevej mellem Blomstervej og Kløvervej 
-Den nye badebro
Med venlig hilsen, Jørn Meyer
 23.05.2016

Bestyrelsens meddelelse ved Edel Lauritsens død. Klikke her

 08.06.2016
Den nye badebro er blevet bygget og der er billeder i galleriet
og tekst på siden "De grønne områder" 
 03.06.2016
Flishuggeren er bestilt! Har I grene som skal flises...
 se under menupunkt "De grønne områder"
 26.04.2016
Vigtig meddelelse fra styregruppen "Nordøst fra Husby".
 Link til dokumentet under menu pkt. "Lokalgruppen Nordøst fra Husby"
 13.04.2016
Indbydelse til stiftende generalforsamling "Nordøst for Husby"
 Se under Lokalgruppens menupunkt.
 05.04.2016 2 dokumenter fra styregruppen "Nord-Øst for Husby" er lagt på hjemmesiden.
 29.03.2016
Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 13. marts kan se
sunder menu punktet "Bestyrelsesmøder"  
 14.03.2016
Meddelelse fra kommunen samt indbydelse til Skovtur for lokale, sommerhusejere og andre
med interesse for Nørhede Plantage. Se under menupunkt "Beskeder fra kommunen"
 13.03.2016
2 dokumenter vedr. vindmøller nord-øst for Husby
Debatoplæget fra kommunen og en Reaktion fra styregruppen. 
Se under menupunkt "Lokalgruppen Nord Øst for Husby" 
 07.01.2016
Se under "Besked fra Kommunen" for indbydelsen til temamøde omkring energioptimering af sommerhuse.
Husk tilmelding senest 09. feb. 2016 via kommunens hjemmeside.
 25.10.2015 Referatet af generalforsamlingen er nu på hjemmesiden under menupunkt "Generalforsamlinger"
 19.10.2015
Et dokument fra kommunen, vedr. spildevandshåndtering er nu på hjemmesiden.
Se under "Besked fra Kommunen" og følge link til dokumentet. 
 14.10.2015 Der er kommet billeder fra aktivitetsdagen. Se i "Galleri"
 12.10.2015
Det er blev besluttet at udskifte den gamle badebro, som nu gives væk.
Se under "Markedet" og "Afhentes"
10.10.2015 Resultatopgørelsen 2014-2015 er nu på hjemmesiden under menupunkt "Generalforsamlinger"
 23.09.2015
 Indkaldelse til generalforsamling samt indbydelsen til aktivitetsdag er nu på hjemmesiden.
 Se under menupunkt "Generalforsamlinger"
22.09.2015
 Referatet af senest bestyrelsesmøde er nu på hjemmesiden.
 05.08.2015 Græsslåning i de fælles områder er overstået. Se under menupunkt "De grønne områder"
 24.06.2015 Anette Würtz har bidraget med billeder fra opsætning af badebroen, Se i "Galleri"
 12.06.2015
 Kommunens tidsplan for eventuel mølleopsætning i vores område.
 Se under menupunkt "Lokalgruppen Nord-øst for Husby"
 04.06.2015 Ændring i hjemmesiden, se her
 22.05.2015
 Mødereferat fra møde med Holstebro Kommune om spildevandsforhold samt diverse dokumenter
findes under menupunkt "Besked fra Kommunen"
 22.05.2015 Referat af bestyrelsesmøde af 03-05-2015 kan findes under menupunkt "Bestyrelsesmøder"
 18.05.2015 Dato for forårsflisnig er aftalt. Se besked fra bestyrelsen under menupunkt "De grønne områder"
 28.04.2015 Møde om Naturpark Nissum Fjord. Se mere her
 20.04.2015 Læs krønikken "Vindmølle-satsning bør overvejes". Se under menupunkt "Lokalgruppen Nord-Øst for Husby"
 01.04.2015 6 nye dokumenter fra Lokalgruppen Nord-Øst for Husby. Se mere under deres menupunkt.
 28.02.2015 2 nye dokumenter fra Lokalgruppen Nord-Øst for Husby. Se mere under deres menupunkt.
 22.02.2015 Forårs flisning...der må lægges grene ude til vejen. Læs mere på menupunkt "De Grønne Områder"
15.02.2015 
Jeg har lavet et nyt menupunkt "Lokalgruppen Nord-Øst for Husby. Opdateringer til denne side sker ved 
at nye meldinger vises i toppen af siden. Holstebro Kommune fortsætter planlægningen af de store møller
 
i vores område  trods mange indsigelser. Der afholdes møde i marts, se siden.


NØRHEDE VEST VELKOMMEN

SENESTE NYT