Nyheder26-09.2022Indbydelse til aktivitetsdagen 2022 findes på forsiden

16.09.2022Holstebro kommune har lavet trafiktælling på Nørhedevej, se på forsiden og under Holstebro kommune.

15.09.2022Vestforsyning oplyser om tidsplan, findes på forsiden

08.09.2022Indkaldelse til generalforsamling 2022 samt regnskab og budget findes nu under Generalforsamlinger.

29.08.2022Vestforsyning er startet med gravearbejdet men tilslutning til de enkelte huse kan først ske når gravningen til alle veje er færdigt, hvilket forventes i foråret 2023.

12.07.2022brev til medlemmer angående kloakering er nu på forsiden

08.05.2022Referat at bestyrelsesmøde er nu på hjemmesiden

 19.03.2022

 Holstebro kommune informerer vedrørende

 VVM-screening på kloakeringsprojekt i Nørhede sommerhusområde

Se under "besked fra kommunen" 

Bemærk: evt. spørgsmål rettes til Holstebro kommune! 


 03.12.2021

Bestyrelsens beretning fra Generalforsamlingen

er nu også på hjemmesiden


 02.12.2021

Referat af bestyrelsesmøde afholdt d. 13-11-2021

er nu på hjemmesiden. 


 22.10.2021Referat af generalforsamlingen er nu på hjemmesiden 

 26.09.2021

Bestyrelsen søger ny webmaster til foreningens hjemmeside

Link på samme side som bestyrelsesmøder 


 26.09.2021Referat af bestyrelsesmøde d. 25-09-2021 er nu på hjemmesiden 

 26.09.2021Indbydelsen til aktivitetsdag er på hjemmesiden under generalforsamlinger 

 14.09.2021

Regnskab 2019-2020 og 2020-2021

og budget 2021-2022 er nu på hjemmesiden.  


 13.09.2021Indkaldelsen til generalforsamling er nu på hjemmesiden. 

 30.07.2021

Indkaldelsen til generalforsamling i Sdr. Nissum Vandværk er blevet rettet.

Dato for indlevering af forslag havde fejl årstal.

Hjemmesiden er d.d. opdateret med ny indkaldelse modtaget i dag.


 28.07.2021

Indkaldelsen til generalforsamling i Sdr. Nissum Vandværk

er nu på hjemmesiden. Se under "Om Os"


 30.04.2021

 På siden "De grønne områder" har bestyrelse orienteret

om genplantnings projektet på området ved havnen-


27.04.2021 

En meddelelse fra Holstebro kommune vedr. kloakering er nu på hjemmesiden.

 Gå til "Besked fra kommunen" for en link til dokumentet. 


04.04.2021 Referat af årets 1. bestyrelsesmøde er nu på hjemmesiden. 

22.03.2021 

 Bestyrelsen er blevet bedt om at informere om et projekt

omhandlende bæredygtige feriehuse.

Gå til "Bestyrelsesmøder" og find links til 100% bæredygtig feriehuse 

og info folder bæredygtigt feriehus

 


16.11.2020Hjemmesiden er opdateret med information fra
Holstebro Kommune om rottebekæmpelse.

22.10.2020 En meddelelse fra Vestforsyning er idag kommet på hjemmesiden.
På forsiden under "Seneste Nyt" klikke på Vestforsyning. 

29.09,2020  Referat af bestyrelsesmøde af 27-09-2020 er nu på hjemmesiden

28.09.2020 Meddelelse vedr. udsættelse af generalforsamling er kommet på hjemmesiden.

19.09.2020 Indbydelsen til aktivitetsdagen er nu på hjemmesiden.
Se på forsiden eller under generalforsamlinger.

 06.09.2020 Indkaldelsen til årets generalforsamling er nu på hjemmesiden,
sammen med regnskabet og budget for næste period.
Se på forsiden eller under generalforsamlinger.

 31.08.2020 Bestyrelsen har holdt møde og referatet er at finde på hjemmesiden.

 11.05.2020 Bestyrelsen har holdt bestyrelsesmøde. Referatet er at finde på hjemmesiden

 01.04.2020 Snerlevej 493 har flis i overskud som kan frit afhentes. Se "Markedet" og "Afhentes"

20.02.2020
Der er idag lagt korte over området og dræn på hjemmesiden.
Gå til "De Grønne Områder" og her findes links til begge kort.

 06.02.2020
Indkaldelsen til Sdr. Nissum Vandværks generalforsamling er nu på hjemmesiden
Se det under "OM OS" og "Sdr. Nissum Vandværk"

 23.12.2019Foreningens vedtægter, godkendt på generalforsamlinen er nu at finde på hjemmesiden.  

 21.10.2019 Så er Referatet af Generalforsamling 2019 på hjemmesiden

 18-10-2019
 Info om rottebekæmpelse fra Holstebro kommune. Se under "Besked fra Kommunen" 

 15-10-2019
 "Nørhede Vest Sommerhusgruppen" er oprettet på Facebook.
Tak til Gert Ango Andersen som administrerer siden. 

 10-09-2019
Ekstraordinær generalforsamling, vedtægtsændring er på hjemmesiden
Generalforsamling 2019, Indkaldelse, regnskab, budget er på hjemmesiden
 Aktivitetsdag 2019, indbydelsen er på hjemmesiden. 

 11-08-2019
Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmer ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal skriftlig tilsendes bestyrelsen seneste d. 15. august.

 23-07-2019
 I foråret 2019 er på græsareal fra Blomstervej i retning mod havnen langs med Nørhedevej
gravet kabler ned. Sporet hvor kablet er pløjet ned har givet et niveauforskel, hvorfor det har
været svært for beboerne at slå på pgl. græsareal.
Det er nu aftalt med entrepenøren at "sporet" blev skrabet og derefter tromlet således at det
igen bliver jævnt.

 08-07-2019 Besked fra bestyrelsen. 
Den 29/6 2019 blev affaldskontainerne på en del af Valmuevej ikke tømt på grund af en parkeret bil
på vejen. En ekstra tømning koster 250 kr. og det er ikke godt med overfyldte kontainere her i
sommervarmen.
Bestyrelsen henstiller på det kraftigste, at der ikke parkeres på vejene.

 19-06-2019Referat af bestyrelsesmøde af 17-05-2019 er nu på hjemmesiden 

 21.10.2018
 Hjemmesiden er opdateret med information om
kommunens plan for kloakering af vores område

 21.10.2018
 Hjemmesiden er opdateret med referat af generalforsamling 
samt et forslag fra bestyrelsen.
se under generalforsamling 2018.

 18.09.2018
 Hjemmesiden er opdateret med dokumenter
vedr. generalforsamling 2018 

14.09.2018 
Generalforsamling 13-10-2018. Aktivitetsdag 14-10-2018
Sæt X i kalender 

 07.08.2018Vi opdaterer hjemmesiden. Prøve lige at finde omkring.  

 22.06.2018
RAH meddeler at der er tilmeldinger nok til at genemfør projektet.

 09.05.2018RAH forlænger fristen for tilmelding til fibernet. Se HER 

 08.05.2018
Referat af bestyrelsesmøde den 28. april er nu at finde på hjemmesiden.

 23.04.2018
Bestyrelsen meddeler at sidste flisning af grene sker den 24. april.
Se forsiden eller under menupunkt "De grønne områder" 

 13.04.2018
Vigtig besked fra bestyrelsen
Tilbud om fibernet i sommerhuset. Se forsiden. 

 01.03.2018
 Affaldsguide 2018 fra Nomi4s kan ses under menupunkt Nomi4s
 

 26.11.2017
Bestyrelsens beretning er nu på hjemmesiden.
Findes som punkt under "Generalforsamling 2017"
 

 23.11.2017 
Referatet fra generalforsamlingen er nu kommet på hjemmesiden.
Findes som punkt under "Generalforsamling 2017" 

 31.10.2017
 Hjemmesiden er opdateret med information fra Sdr. Nissum Vandværk.
Se under relevant menupunkt.

 31.10.2017
Galleriet er opdateremed billeder fra aktivitetsdagen 

 31.10.2017
Regnskab og budget er nu på hjemmesiden. Se under generalforsamling 2017

02.09.2017
En link til referatet af et møde meSkovdyrkerforeningen er at finde
under menupunkt "De grønne områder" 

07.08.2017
Indbydelsen til aktivitetsdag er at finde under menupunktet "Generalforsamlinger"

22.07.2017 
Referatet af seneste afholdbestyrelsesmøde er nu online under
menupunktet "Bestyrelsesmøder" 

21.07.2017
Indkaldelse til generalforsamling er nu på hjemmesiden.
Se under menupunkt "Generalforsamlinger" 

12.07.2017
Husk, Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmer ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal skriftlig tilsendes bestyrelsen seneste d. 15. august.   

09.06.2017
Flisning af grene er gennemført. Blomstervej har fået støvdæmper. 
Græsset er slået. Se "De Grønne Områder" 

10.05.2017 
Meddelelse om forårsflisniner nu online. Se under "De grønne områder" 

10.05.2017
Referat af bestyrelsens møde den 7. maj er nu online.
Se under "Bestyrelsesmøder"

 13.03.2017
Sovesofa sælges. Se under menupunkt "Markedet" 

10.02.2017
Under menupunkt "Links" er der en link til Sønder Nissum Vandværk.
Under "Information" findes "Generalforsamling" og Indkaldelse.
Fredag d. 17. marts 2017 kl. 19.00 i Multihallen, Sdr. Nissum 

09.02.2017 
Under menupunkt "Links" er der oprettet "Naturpark Nissum Fjord".
Her findes nyt om projektet. Den samme information kan også findes
hvis link til Nissum Fjord Netværket følges.  

 03.01.2017
Invitation til høring og debat med Foreningen NØ for Husby
Link til indbydelsen er under Lokalgruppen Nord-øst for Husby.

 15.11.2016Bestyrelsens navneliste kan findes på generalforsamlings siden.

 13.11.2016Referat af bestyrelsesmøde af 5.11.2016

 13.11.2016Bestyrelsesberetning og referat af generalforsamling er på hjemmesiden i dag. 

 28.09.2016Regnskab & Budget. Se under Generalforsamling 2016.

 28.09.2016Meddelelse fra Holstebro kommune om rotte bekæmpelse, se under "Besked fra Kommunen"

 20.09.2016Indbydelsen til aktivitetsdagen findes under generalforsamling 2016

 28.08.2016Referat af bestyrelsesmøde af 28.08.2016 kan læses under menupunkt Bestyrelsesmøder.

 17.08.2016Indkaldelsen til generalforsamling 2016 er nu på hjemmesiden.

 21.07.2016
Ole Kristensen er indtrådt i bestyrelse som menig bestyrelsesmedlem.
Anders Würtz er kasserer.

 15.07.2016  Forårs flisning er overstået. Meddelelsen på "De grønne områder" 

 14.06.2016
Et par billeder fra Nørhede Vest af den 1. juni 2016. (Se i Galleri)
Foto Claus Meyer
-Rådyret gik på stien parallel med Nørhedevej mellem Blomstervej og Kløvervej 
-Den nye badebro
Med venlig hilsen, Jørn Meyer

 23.05.2016

Bestyrelsens meddelelse ved Edel Lauritsens død. Klikke her


 08.06.2016
Den nye badebro er blevet bygget og der er billeder i galleriet
og tekst på siden "De grønne områder" 

 03.06.2016
Flishuggeren er bestilt! Har I grene som skal flises...
se under menupunkt "De grønne områder"

 26.04.2016
Vigtig meddelelse fra styregruppen "Nordøst fra Husby".
Link til dokumentet under menu pkt. "Lokalgruppen Nordøst fra Husby"

 13.04.2016
Indbydelse til stiftende generalforsamling "Nordøst for Husby"
Se under Lokalgruppens menupunkt.

 05.04.2016 2 dokumenter fra styregruppen "Nord-Øst for Husby" er lagt på hjemmesiden.

 29.03.2016
Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 13. marts kan se
sunder menu punktet "Bestyrelsesmøder"  

 14.03.2016
Meddelelse fra kommunen samt indbydelse til Skovtur for lokale, sommerhusejere og andre
med interesse for Nørhede Plantage. Se under menupunkt "Beskeder fra kommunen"

 13.03.2016
2 dokumenter vedr. vindmøller nord-øst for Husby
Debatoplæget fra kommunen og en Reaktion fra styregruppen.
Se under menupunkt "Lokalgruppen Nord Øst for Husby" 

 07.01.2016
Se under "Besked fra Kommunen" for indbydelsen til temamøde omkring energioptimering af sommerhuse.
Husk tilmelding senest 09. feb. 2016 via kommunens hjemmeside.

 25.10.2015 Referatet af generalforsamlingen er nu på hjemmesiden under menupunkt "Generalforsamlinger"

 19.10.2015
Et dokument fra kommunen, vedr. spildevandshåndtering er nu på hjemmesiden.
Se under "Besked fra Kommunen" og følge link til dokumentet. 

 14.10.2015 Der er kommet billeder fra aktivitetsdagen. Se i "Galleri"

 12.10.2015
Det er blev besluttet at udskifte den gamle badebro, som nu gives væk.
Se under "Markedet" og "Afhentes"

10.10.2015 Resultatopgørelsen 2014-2015 er nu på hjemmesiden under menupunkt "Generalforsamlinger"

 23.09.2015
 Indkaldelse til generalforsamling samt indbydelsen til aktivitetsdag er nu på hjemmesiden.
Se under menupunkt "Generalforsamlinger"

22.09.2015
 Referatet af senest bestyrelsesmøde er nu på hjemmesiden.

 05.08.2015 Græsslåning i de fælles områder er overstået. Se under menupunkt "De grønne områder"

 24.06.2015 Anette Würtz har bidraget med billeder fra opsætning af badebroen, Se i "Galleri"

 12.06.2015
 Kommunens tidsplan for eventuel mølleopsætning i vores område.
Se under menupunkt "Lokalgruppen Nord-øst for Husby"

 04.06.2015 Ændring i hjemmesiden, se her

 22.05.2015
 Mødereferat fra møde med Holstebro Kommune om spildevandsforhold samt diverse dokumenter
findes under menupunkt "Besked fra Kommunen"

 22.05.2015 Referat af bestyrelsesmøde af 03-05-2015 kan findes under menupunkt "Bestyrelsesmøder"

 18.05.2015 Dato for forårsflisnig er aftalt. Se besked fra bestyrelsen under menupunkt "De grønne områder"

 28.04.2015 Møde om Naturpark Nissum Fjord. Se mere her

 20.04.2015 Læs krønikken "Vindmølle-satsning bør overvejes". Se under menupunkt "Lokalgruppen Nord-Øst for Husby"

 01.04.2015 6 nye dokumenter fra Lokalgruppen Nord-Øst for Husby. Se mere under deres menupunkt.

 28.02.2015 2 nye dokumenter fra Lokalgruppen Nord-Øst for Husby. Se mere under deres menupunkt.

 22.02.2015 Forårs flisning...der må lægges grene ude til vejen. Læs mere på menupunkt "De Grønne Områder"

15.02.2015 
Jeg har lavet et nyt menupunkt "Lokalgruppen Nord-Øst for Husby. Opdateringer til denne side sker ved
at nye meldinger vises i toppen af siden. Holstebro Kommune fortsætter planlægningen af de store møller
i vores område  trods mange indsigelser. Der afholdes møde i marts, se siden.

 26.10.2014
Beretning og referat fra generalforsamling, samt meddelelse fra bestyrelsen er nu klar.
Se under menupunkt "Generalforsamlinger" 

 24.10.2014På forsiden er der lavet en link til Miljøstyrelsens kampagne "Rygestop-guide for brændeovne" Læs og lær 

 02.10.2014
 Der er nu en "Indbydelse til arbejdsdag" på hjemmesiden. Husk at tilmelde jer.
Findes under "Generalforsamlinger"

 25.09.2014 Årsregnskabet er nu på hjemmesiden, også under "Generalforsamlinger"

 24.09.2014 Referat af senest bestyrelsesmøde er på hjemmesiden nu.

 23.09.2014 Der er kommet et forslag fra bestyrelsen.  Se under "Generalforsamlinger"

 16.09.2014
 Enhver, der konstaterer forekomst af rotter, er ansvarlig for, at dette straks anmeldes.
Se "Besked fra Kommunen"

 14.09.2014
 Indkaldelse til generalforsamling lørdag d. 11-10-2014 er på hjemmesiden. Se under "Generalforsamlinger"
Menupunkter er ikke aktiv før der er en relevant dokument, så bliver de stjernemarkeret. 

 17.07.2014 Der er referat af senest bestyrelsesmøde på hjemmesiden nu.

 03.06.2014 Vestjysk Tandemklub tilbyder udlejning af tandem. Linket findes under "Markedet" og "Udlejning"

 18.05.2014 Der er afholdt bestyrelsesmøde. Læs referatet på siden "Bestyrelsesmøder"

18.05.2014Vigtig, mere om oprydning. Se detaljerne på siden "De grønne områder"

 12.05.2014
 Flisning af alt som er deponeret af stormfældet og andet grene flises på torsdag den 15-05-2014
Der må ikke deponeres yderligere efter onsdag d. 14-05-2014. Se meddelelsen under "De grønne områder"

10.04.2014 
Midt- og Vestjyllands Politi har sammen med Holstebro Kommune afholdt et informationsmøde med deltagelse af såvel
repræsentanter fra sommerhusgrundejerforeningerne samt sommerhusudlejningsbureauerne i Holstebro Kommune.
Se mer på siden "Besked fra Kommunen" 


 24.02.2014 
 Kommunen har igen skiftet leverandør af rottebekæmpelse. Se detaljerne på siden
"Besked fra kommunen"

 24-02-2014
Senest nyt. Status vedr. oprydning efter vinterens storme. Se detaljerne på siden
"De grønne områder" 

 16.02.2014 Flishuggeren kommer til området snart. Se detaljerne på siden "De grønne områder"

 01.02.2014 Der er kommet nyt på siden "Markedet". Der er kurvemøbler af bambus til salg!

 13-12-2013
Seneste og eneste gældende information vedr. oprydning efter stormen den 5. og 6. december

 08-12-2013 Teksten vedrørende "Der er hjælp at hent hvis du har væltet træer" er ændret. Se her

 08-12-2013Gallieriet er opdateret med billeder fra området 08-12-2013 

 07-12-2013 Se "De grønne områder". Der er hjælp at hent hvis du har væltet træer.

 11-11-2013
 Nu er "Forslag fra medlemmerne" på hjemmesiden. Se under Generalforsamlinger
og Generalforsamling 2013. Alle dokumenter er aktiv.

 04-11-2013    Bestyrelsens beretning er nu på hjemmesiden

 22-10-2013 Referatet af generalforsamlingen er nu på hjemmesiden. Flere dokumenter følger.

 25-09-2013 Indbydelsen til aktivitetsdag er nu på hjemmesiden. Se under "Generalforsamling 2013"

 22-09-2013Referatet af senest bestyrelsesmøde er på hlemmesiden

 22-09-2013 Indkaldelsen til generalforsamling er nu på hjemmesiden

 14-08-2013  Nissum Fjord Dage, 24. og 25. august 2013

 15-05-2013      Der er vinduer til salg. Se på siden "Markedet"

 11-05-2013
 Grenene er blevet fliset. Se under "De grønne områder" for mere.
Siden "Markedet" er genoprettet 

 30-04-2013Der er kommet en artikel om "Jættebarkbiller i Sitkagraner" som I gerne læser. Se under "De grønne områder"

 21-04-2013 Der er nyt om flisning af grene. Se opslag under "De grønne områder"

12-04-2013 Bestyrelsen har holdt møde. Referatet er på hjemmesiden.

 05-04-2013 Jens & Dorrit Koue har sendt billeder fra slutning af marts, taget ved Sandholm Havn. De er i Galleriet

 18-03-2013 Se siden "De grønne områder" Der er nyt omkring flis og flisning.

 13-02-2013Der er lagt nye billeder i "Vinte r 2012-2013" se Galleri. Se også "De grønne områder"

31-10-2012  Holstebro Kommune har igen skiftet leverandør af rottebekæmpelse. Se nærmere under "Besked fra Kommunen"

22-10-2012Møde referat og bestyrelsens beretning er nu på hjemmesiden. Se under generalforsamlinger 

17-10-2012 Svend-Erik Løkkegaard og Anders Würtz har indsendt billeder fra generalforsamling og aktivitetsdagen. Se under "Galleri"

 02-10-2012 Via "De grønne områder" kan man nu se videoclips af oprydningsarbejdet i forfindelse med plejen af læbælter.

22-09-2012 Indkaldelsen til generalforsamling, resultatopgørelsen og indbydelsen til aktivitetsdag er all på hjemmesiden. Se under menupunkt "Generalforsamlinger"

16-07-2012
Siden "De grønne områder" er opdateret med tekst
Siden "Galleri" er opdateret med billeder

30-04-2012 Siden "Vindmøllepark" er tilføjet flere læserbrev og høringssvar

24-04-2012
Bestyrelsen har afholdt årets 1. møde. Referatet kan ses ved at følge link til Bestyrelsesmøder

29-03-2012
Hjemmesiden opdateres løbende med læserbreve og andet i.f.m. Holstebro kommunes energiplan. Der er også nyt under linken "Markedet" > "Sælges"

16-03-2012

Styregruppen "Nordøst for Husby" har i dag fået offentliggjort første halvdel af dette åbne brev i Dagbladet Holstebro (anden halvdel følger i morgen eller en af dagene).
Det er samtidig sendt til alle byrådsmedlemmer.
Se under "Vindmøllepark"


12-03-2012
Mere fra styregruppen "Nordøst for Husby"     Se linken "Vindmøllepark"

08-03-2012
Tirsdag d. 6. marts afholdt bekymrede borgere møde om vindmolleprojektet nordøst fra Husby. Se referatet på siden "Vindmøllepark"

27-02-2012

"Nordøst for Husby". Bekymrede borgere, som vil arbejde for, at der ikke oprettes vindmøllepark ved Feldsted Kog. Se under "Vindmøllepark"

Hvis der i grundejerforeninen findes mennesker, der kan bistå med juridisk/teknisk ekspertise, hører "Nordøst for Husby" meget gerne fra jer.


22-02-2012
Holstebro kommune har udpeget et stort område nordvest for herregården Pallisbjerg til kommende vindmøllepark. Se under "Vindmøllepark"

06-01-2012
Bestyrelsens beretning er nu på hjemmesiden.
Følge link fra Generalforsamlinger > 2011 Generalforsamling

08-11-2011
Referatet fra generalforsamling 2011 er nu på hjemmesiden. Bestyrelsens beretning kommer snart.

23-09-2011
Udvalg for Fællesarealer og Vej har bestilt Skovdyrkerforeningen til at gå i gang med arbejdet med fældning af træer og vedligeholdelse af de nyere læbælter. Arbejdet forventes at gå i gang senest i begyndelse af oktober. Se mere under linken til "De grønne områder"

28-08-2011
Indkaldelsen til Generalforsamlingen 2011 er på vej med posten snart. Se den her ved at følge linken til "Generalforsamlinger"

28-08-2011
Bestyrelsen har holdt møde. For at læse referatet følge linken "Bestyrelsesmøder"

02-06-2011
Bestyrelsen har holdt møde. Følge linken "Bestyrelsesmøder"
Udvalget for pleje af de fællesområder har rapporteret til bestyrelsen. Følge linken "De grønne områder"

23-05-2011
Forårs tegn... Badebroen er igen på plads. Se start siden.

24-03-2011
Forårs tegn... Blomstervej er blevet høvlet idag.

01-12-2010
I løbet af de sidste par dage er der opdateret en del på siden.
Der er kommet referat fra generalforsamlingen, samt referat fra et møde med kommunen. Vedtægterne kan nu printes i A4 og A5 format. Bestyrelsens data er tildels opdateret.

31-10-2010
Den 8. april blev der orienteret vedr. brønddæksler. Bestyrelsen kan ikke garantere prisen så der skal rettes henvendelse til:
Ludvig Christensen på tlf. 97496421 / 23254006 eller til
Ulfborg Cementstøberi. Enghaven 39, 6990 Ulfborg  tlf.: 97492413

05-10-2010
Indkaldelsen til generalforsamling 2010 samt tilhørende bilag kan nu findes under linket til generalforsamlinger. God fornøjelse.

28-09-2010
På grund af fejl på telefonkablet til Bellisvej 427, er TDC nødt til at udskifte dette.
Jeg har vedhæftet et kort-udsnit, der viser den nye fremføring (nyt kabel der skal graves, er vist med rødt).
TDC skal ved gravning i private fællesveje, indhente tilladelse fra den lokale Grundejerforening. Hvis grundejerforeningen har ændringsforslag eller øvrige spørgsmål, eller ønsker at kommentere nedgravningen, er I naturligvis meget velkomne til at ringe eller skrive til mig.
Med venlig hilsen, Søren Jul Nielsen, Projektkoordinator 

25-08-2010
Der er afholdt bestyrelsesmøde. Referatet kan findes ved at brug linken "Bestyrelsesmøder"

24-06-2010
Der er kommet nye billeder i "Galleriet"
Under "Links" er der nu en link til TV2'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

NØRHEDE VEST VELKOMMEN

SENESTE NYT