Holstebro kommune

23-05-2024

Nye BBR meddelelser over fælles areal for 2024

BBR meddelelser2024 Holstebro kommune.pdf

BBR meddelelse Holstebro kommune 1.pdf

BBR meddelelse Holstebro kommune 2.pdf

BBR meddelelse Holstebro kommune 3.pdf

BBR meddelelse Holstebro kommune 4.pdf


6/5-2023

Aftale om deling af udgifter til vedligeholdelse af drænledning

MEDBENYTTERAFTALE MED VESTFORSYNING


22-02-2023

Kommunen vil tilslutte dræn fra nyt pumpehus til fjorden.

Høringsbrev efter lov om vandløb ifm. en regulerin.pdf

Ansøgning samt kortbilag.pdf


16-09-2022

Holstebro kommune har lavet trafiktælling på Nørhedevej.

2022_NORHEDEVEJ.PDF


05-05-2022

Afgørelse om kloakering af Nørhede Vest

2022_afgorelse_om_kloakering.pdf19-03-2022 

Holstebro kommune informerer vedrørende VVM-screening på kloakeringsprojekt i Nørhede sommerhusområde:

Høring

 Udkast til afgørelse

Ansøgningsskema

Tegning

Tegning 01.02

Tegning 01.03

Tegning 01.04

 

Link til Holstebro kommunes hjemmeside 

 

27-04-2021

 

Meddelelse fra Holstebro kommune vedr. kloakering 16-11-202018-10-2019 
Holstebro kommune orienterer om rottebekæmpelse.
 
Målet med rottebekæmpelsen i Holstebro Kommune er at nedbringe antallet af rotter gennem et tæt samarbejde og god dialog med kommunens borgere, bekæmpelsesfirmaet og administrationen. 
 

Anmeldelse pr. telefon kan ske til Anticimex på tlf.nr. 96 32 00 65.

 • Mandag-torsdag 08.00-16.00
 • Fredag 08.00-14.00
 
Eller på denne link:  https://www.holstebro.dk/rotter
 
 
21-10-2018

Kloakeringsplaner.

 

Efter generalforsamlingen orienterede Helena Staunstrup Kvist, Haris Nuhanovic og Torben Mølgaard om planerne vedrørende en kommende kloakering af området. Planerne bliver politisk behandlet i 2019 og kan tidligst sættes i værk 2020-21. Pt. er tilslutningsprisen 37.500 kr. Til sammenligning koster et nyt nedsivningsanlæg 55 – 65.000 kr. Spørgsmålet er også om et nedsivningsanlæg kan godkendes i fremtiden. Der kom gode svar på gode spørgsmål.

Holstebro Kommune vil løbende holde os orienteret. Følg med på hjemmesiden.  Vi vil også der lave et link til kommunens hjemmeside.

Her er links til deres præsentation af kloakeringplanerne for området
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rottebekæmpelse i Holstebro Kommune, Efterår 2017
 
Enhver, der konstaterer forekomst af rotter
er ansvarlig for, at dette straks anmeldes.
 
Sådan anmelder du rotter.
 
Via Holstebro kommunes hjemmeside,
 
www.holstebro.dk/rotter
 
eller til Kiltin på tlf. 47 10 72 00.
 
Man-fre 08:00-16:00
 
Fredag 08:00-14:00
 
 
 
 
 
Rottebekæmpelse i Holstebro Kommune Efterår 2016
 

Enhver, der konstaterer forekomst af rotter, er ansvarlig for, at dette straks anmeldes.

Hvis du konstaterer eller har mistanke om, at der er rotter på din bopæl, skal dette anmeldes på Holstebro Kommunes hjemmeside eller telefonisk til Kiltin A/S. Enhver, der konstaterer forekomst af rotter, er ansvarlig for, at dette straks anmeldes.

I de næste par måneder vil ejendomme, i landzone samt landbrug i byzone og ejendomme med sikringsordninger, få besøg af Kommunens rottebekæmper, og bekæmpelse vil blive foretaget, hvor der er rotter. Der vil også ske kommunalt tilsyn på ejendomme med sikringsordning.

Rottebekæmperen vil personligt kontakte ejer eller lejer på ejendommen, men træffes der ikke nogen hjemme, bliver der afleveret en seddel med angivelse af, hvor man skal henvende sig i den kommunale forvaltning, hvis man har rotter.

I byzoneområder i øvrigt sker bekæmpelsen kun efter anmeldelse. Det samme gælder sommerhusområder ogområder, hvor der er meddelt dispensation for rotteeftersynet.

SÅDAN ANMELDER DU ROTTER

Via Holstebro Kommunes hjemmeside www.Holstebro.dk/rotter

Anmeldelse pr. telefon kan ske til Kiltin på: 47 10 72 00
mandag-torsdag 08.00 – 16.00
fredag 08.00 – 14.00

 
http://www.holstebro.dk/skadedyr-1340.aspx 
 
___________________________________________________________________________________________ 
14-03-2016
 
Oprydning efter Bodil-stormen (2013). Indlæg til Sdr. Nissum Nyt
 
Denne besked kommer fra Kent Byrialsen (Holstebro Kommune)
______________________________________________________________________________________________
 
14-03-2016 
 
Skovtur for lokale, sommerhusejere og andre med interesse for Nørhede Plantage 
 
Denne besked kommer fra Kent Byrialsen (Holstebro Kommune) 
______________________________________________________________________________________________ 
07-01-2016 
Holstebro Kommune invitere til temamøde omkring energioptimering af sommerhuse.
Læs dokumentet her og husk at tilmelde. Det kan man også gøre via kommunens hjemmeside.
Se kommunenes hjemmeside her 
___________________________________________________________________________________________________________________
19-10-2015 
Kommunen har leveret et dokument som besvarer nogle spørgsmål i forbindelse med spildevandshåndtering i sommer-  
___________________________________________________________________________________________________________________

ROTTEBEKÆMPELSE I HOLSTEBRO KOMMUNE EFTERÅR 2015

14. OKTOBER 2015

Enhver, der konstaterer forekomst af rotter, er ansvarlig for, at dette straks anmeldes.

Hvis du konstaterer eller har mistanke om, at der er rotter på din bopæl, skal dette anmeldes på Holstebro Kommunes hjemmeside eller telefonisk til Kiltin A/S. Enhver, der konstaterer forekomst af rotter, er ansvarlig for, at dette straks anmeldes.

Det er kun autoriserede personer (jf. bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler nr. 151 af 18-2-2014) der må bekæmpe rotter med kemiske midler. Dette indebærer, at der ikke må udleveres rottegift til borgerne.

I de næste par måneder vil ejendomme, i landzone samt landbrug i byzone og ejendomme med sikringsordninger, få besøg af Kommunens rottebekæmper, og bekæmpelse vil blive foretaget, hvor der er rotter. Der vil også ske kommunalt tilsyn på ejendomme med sikringsordning.

Rottebekæmperen vil personligt kontakte ejer eller lejer af ejendommen, angående aftale omkring tilsynsbesøget.

I byzoneområder i øvrigt sker bekæmpelsen kun efter anmeldelse. Det samme gælder sommerhusområder ogområder, hvor der er meddelt dispensation for rottetilsyn.

SÅDAN ANMELDER DU ROTTER

Via Holstebro Kommunes hjemmeside www.Holstebro.dk/rotter

Anmeldelse pr. telefon kan ske til Kiltin på: 47 10 72 00
mandag-torsdag 08.00 – 16.00
fredag 08.00 – 14.00

 

 

 

Møde med Holstebro Kommune om Kommunens Spildevandsplanlægning

 
 
ROTTEBEKÆMPELSE I HOLSTEBRO KOMMUNE FORÅR 2015 
 
31 MARTS 2015 

Enhver, der konstaterer forekomst af rotter, er ansvarlig for, at dette straks anmeldes.

 
Hvis du konstaterer eller har mistanke om, at der er rotter på din bopæl, skal dette anmeldes på Holstebro Kommunes hjemmeside eller telefonisk til Kiltin A/S.

Enhver, der konstaterer forekomst af rotter, er ansvarlig for, at dette straks anmeldes.

Det er kun autoriserede personer (jf. bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler nr. 151 af 18-2-2014) der må bekæmpe rotter med kemiske midler. Dette indebærer, at der ikke må udleveres rottegift til borgerne.

I de næste par måneder vil ejendomme, i landzone samt landbrug i byzone og ejendomme med sikringsordninger, få besøg af Kommunens rottebekæmper, og bekæmpelse vil blive foretaget, hvor der er rotter. Der vil også ske kommunalt tilsyn på ejendomme med sikringsordning.

Rottebekæmperen vil personligt kontakte ejer eller lejer af ejendommen, angående aftale omkring tilsynsbesøget.

I byzoneområder i øvrigt sker bekæmpelsen kun efter anmeldelse. Det samme gældersommerhusområder og områder, hvor der er meddelt dispensation for rottetilsyn.

SÅDAN ANMELDER DU ROTTER

Via Holstebro Kommunes hjemmeside www.Holstebro.dk/rotter


Anmeldelse pr. telefon kan ske til Kiltin på: 47 10 72 00
mandag-torsdag 08.00 – 16.00
fredag 08.00 – 14.00

 
 
ROTTEBEKÆMPELSE I HOLSTEBRO KOMMUNE EFTERÅR 2014

15. SEPTEMBER 2014

Enhver, der konstaterer forekomst af rotter, er ansvarlig for, at dette straks anmeldes.

Hvis du konstaterer eller har mistanke om, at der er rotter på din bopæl, skal dette anmeldes på Holstebro Kommunes hjemmeside eller telefonisk til Kiltin A/S.

Enhver, der konstaterer forekomst af rotter, er ansvarlig for, at dette straks anmeldes.

Det er kun autoriserede personer (jf. bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler nr. 151 af 18-2-2014) der må bekæmpe rotter med kemiske midler. Dette indebærer, at der ikke må udleveres rottegift til borgerne.

I de næste par måneder vil ejendomme, i landzone samt landbrug i byzone og ejendomme med sikringsordninger, få besøg af Kommunens rottebekæmper.

Ejendomme, i kategorien "røde ejendomme", der har haft rottetilhold, vil ejer eller lejer blive kontaktet af Kiltin angående aftale om tilsynsbesøg.

I byzoneområder i øvrigt sker bekæmpelsen kun efter anmeldelse. Det samme gælder sommerhusområder ogområder, hvor der er meddelt dispensation for rottetilsyn.

SÅDAN ANMELDER DU ROTTER

Via Holstebro Kommunes hjemmeside www.Holstebro.dk/rotter


Anmeldelse pr. telefon kan ske til Kiltin på: 47 10 72 00
mandag-torsdag 08.00 – 16.00
fredag 08.00 – 14.00

 
 
 
Projekt: De 4 Vesterhavskommuner
Informationsmøde med fokus på forbyggelse af indbrud i fritidshuse 
 
Midt- og Vestjyllands  politi har sammen med Holstebro Kommune afhold et informationsmøde med deltagelse af såvel repræsentanter fra sommerhusgrundejerforeningerne samt sommerhusudlejningsbureauerne i Holstebro Kommune.
 
 
 

 
 
Rottebekæmpelse - Forår 2014 

24-februar 2014

 

Hvis du konstaterer eller har mistanke om, at der er rotter på din bopæl, skal dette anmeldes på Holstebro Kommunes hjemmeside eller telefonisk til Kiltin A/S.


Enhver, der konstaterer forekomst af rotter, er ansvarlig for, at dette straks anmeldes til Kommunen.
 
I de næste par måneder vil ejendomme, der har/har haft rottetilhold i kategorien ”røde ejendomme”, i landzone samt landbrug i byzone og ejendomme med sikringsordninger, få besøg af Kommunens rottebekæmper.
 
Rottebekæmpelsesfirmaet vil tage kontakt til ejer eller lejer angående tilsynsbesøget og bekæmpelse vil blive foretaget, hvor der er rotter.
 
I byzoneområder i øvrigt sker bekæmpelsen kun efter anmeldelse. Det samme gælder sommerhusområder ogområder, hvor der er meddelt dispensation for rottetilsyn.
 
Via Holstebro Kommunes hjemmeside www.Holstebro.dk/rotter 
 
 


 Byrådets udpegning af personer til diverse kommissioner, råd, nævn og bestyrelser.
Holstebro Kommune har ved mail af 24.10.2006 meddelt:

"Forud for det konstituerende møde, hvor Byrådet for Ny Holstebro skal udpege et stort antal medlemmer til diverse kommissioner, råd, nævne og bestyrelser, har det fra politisk side været forudsat, at det meget store antal poster, de 3 gamle kommunalbestyrelser tidligere har udpeget medlemmer til, blev reduceret væsentligt.

Fra politisk side har der således været en generel tilkendegivelse af, at Byrådet ikke længere bør udpege medlemmer til følgende fora:
 • Boligselskabers bestyrelser
 • Forældrebestyrelser
 • Grundejerforeningsbestyrelser
 • Halbestyrelser
 • Skolebestyrelser og
 • Ungdomklubbebestyrelser
Herudover vil der - efter en konkret vurdering - være enkelte andre bestyrelser, som Byrådet ikke længere finder det nødvendigt at være repræsenteret i"

På den baggrund er Ulfborg - Vemb kommune blevet anmodet om at underrette nedenstående institutioner om, at de ikke skal påregne, at Byrådet for Ny Holstebro Kommune vil udpege nogen person til deres bestyrelse / styrende organ, og at institutionen bør derfor overvej at få ændret sine vedtægter, såfremt det i vedtægterne fremgår, at Byrådet skal udpege repræsentanter til det styrende organ.

ULFBORG-VEMB KOMMUNE

Teknik- og MiljøforvaltningForebyggelse af brand i sommerhusområder

 

 • Adgangsveje - stam- og stikveje skal have friareal på mindst 4,0 x4,0 m. af hensyn til brandkøretøjernes fremkommelighed. I sving skal friarealet være større.
 • Der skal etableres egnet opbevaringssted til aske fra grill og pejs/brændeovn. Kan bestå af betonrør (evt. nedgravet) med tætsluttende låg eller metalbeholder med tætsluttende låg placeret mindst2 meterfra stråtag og træ og helst på underlag af sand eller belægningssten.
 • Der må ikke samles "bræmmer" af kvas/grenaffald. Bræmmerne forhindrer fremkommelighed og fungerer som lunte, hvor evt. brand kan spredes fra ejendom til ejendom.
 • Egnet slukningsmateriel anbringes tilgængeligt ved/på hus (bør ikke låses ind i udhus eller lign.) F.eks. branddasker og lang havevandslange. Vandforsyning skal altid være tilstede i sommertiden, også ved tomme huse.
 • Brandinstruks ophænges i hvert udlejningshus med instrukser om:
 1. Sluk om muligtbranden
 2. Forlade bygningen
 3. Ring 1-1-2 meld BRAND
 4. Oplys nøjagtig adresse

Brandinstruks bør laves pådansk, tysk og engelsk.

NØRHEDE VEST VELKOMMEN

SENESTE NYT