Velkommen til vores forside - her finder du altid relevante informationer. RAH Nyt

februar 2023

RAH som er vores el forsyning i området opgraderer i øjeblikket med nye kabler i hele Nørhede øst og vest for at sikre at strøm til el biler og varmepumper fungerer optimalt. Det er ikke forbundet med en ekstra udgift for sommerhusejerne og arbejdet vil blive færdigt hen over foråret.


Nyt fra Nomi4S

 oktober 2022

Affaldssortering i sommerhusområder

 Kære grundejerforeninger

 Som det formentlig er jer bekendt, skal der ske en yderligere affaldssortering i sommerhusområder, med sortering af mad, pap/ papir, plast/mad- og drikkekartoner, glas og metal. 

 Vi har afholdt møder med en del af jer omkring etablering af miljøstationer, herunder information omkring ombytning af beholdere til mad- og restaffald. Vi oplyste bl.a. at vi forventede, at der ville ske en ombytning af dagrenovationsbeholderen til todelte beholdere til mad- og restaffald efter uge 42 i 2022.

 Ledelsen har dog besluttet, at arbejdet med ombytning af beholdere, etablering af miljøstationer samt information omkring yderligere sortering udskydes til starten af 2023.

 Når vi påbegynder arbejdet med de enkle sommerhusområder, kontakter vi jer løbende, således at den videre dialog kan genoptages. 

 Er der spørgsmål kan vi naturligvis kontaktes.

 

Med venlig hilsen

Gitte Bak
 
Divisionschef
 
Borgerservice


Direkte: +45 9610 6247
Mobil: 21 74 50 63 
Mail: GBa@nomi4s.dk

 


Her finder du vores velkomstbrev - klik på linket HER  og print den til din nye nabo.


solnedgang_efter_regn.JPG       stemningsbilledeKloakering af Nørhede Vest:

Marts 2023

Vestforsyning oplyser at på grund af den høje vandstand i  jorden januar of februar forventes kloakering først at være færdig hos os i starten af maj måned, alle vil få besked når vi kan tilsluttes.


Februar 2023

Holstebro kommune ønsker at lave et dræn fra nyt pumpehus til fjorden, se vedlagte ansøgning:

Høringsbrev efter lov om vandløb ifm. en regulerin.pdf

Ansøgning samt kortbilag.pdf

Januar 2023

Følgende VVS og Kloak virksomheder er klar til at afgive tilbud på kloakering på egen grund:


Entreprenørfirmaet IBG, Venusvej 10, Rom, 7620 Lemvig
,   tlf.  9788 5406
Ludvig Christensen Kloakservice, Krogsgårdsvej 6, Sdr. Nissum. tlf. 23254006

FS Anlæg og Kloak tlf.40979133.

Klimakloakker Ewan Lønbjerg, Ulfborg tlf. 25476136
Aut-kloakmester Anders Nyborg, Vemb tlf. 24476241, mere info på Anders Nyborg kloak.pdf


Det har ikke været muligt for entreprenørerne at give vores forening et samlet tilbud til medlemmerne da tilslutningen på egen grund kræver en vurdering for hver enkel matrikel.November 2022

Vestforsynings rådgiver Sweco vil i de næste par uger foretage fotoregistrering af veje og huse i området. Såfremt man ikke ønsker foretaget fotos af sin ejendom bedes man kontakte undertegnede.

Fotoregistrering vil ikke blive påbegyndt uden kontakt med evt. beboere i husene"

 

Vestforsynings forsikringsselskab kræver fotodukumentation i forbindelse med vurdering af evt. skader. Det er for at kunne godtgøre, hvordan det så ud før.

Det er en sikkerhed for både grundejere og Vestforsyning, hvis der f.eks skulle opstå nogle revner. Det er dog ikke særlig sandsynligt.

 Ligeledes er det også rart for jer, at vi har billeder af vejene inden. Det er jeres sikkerhed for, at de bliver retableret i samme stand som før.

 Beklager ulejligheden.

 Venlig hilsen
 
 Susanne Kirkgaard-Sehested
 Ingeniør, Projektleder, Spildevand

Direkte tlf.: 51587413
SK@vestforsyning.dk
 


Oktober 2022

Vestforsyning oplyser at kloakarbejdet i Nørhede Vest forventes færdigt i marts 2023 og derefter har alle 6 mdr. til at få tilsluttet på egen grund.

Prisen forventes at stige til ca. 45000,-kr (som det ser ud lige nu) da vi kommer til at betale  2023 taksten. Det er ikke muligt at betale forud for at slippe billigere ifølge vedlagte brev fra Vestforsyning.

Betalingsregler for tilslutningsbidrag.pdf


 

September 2022

Vestforsyning oplyser:

Hermed tidsplanen .

 Tidsplan for gravning 

Vejene vil som udgangspunkt være spærret lige der, hvor der arbejdes. Det vil dog være muligt at passere. Men det kræver, at man lige aftaler det med dem der graver.August 2022

Vestforsyning oplyser at gravearbejdet er startet men at tilslutning til de enkelte huse først kan ske når gravearbejdet til alle vejene er fuldført hvilket først forventes færdigt i foråret 2023. 


 Juni 2022

 Alle grundejere har via Post Nord fået en skrivelse ang. kloakering af Nørhede Vest dateret juni 2022. 

 

 


 


 

 

 
 Der var mange som deltog i aktivitetsdagen 2022 på trods af regnen.


Hvis du har en stor overdækket carport eller garage ved dit sommerhus søger foreningen et sted at indtage frokost efter aktivitetsdagen. Bestyrelsen sørger for maden og hjælper til med borde og stole. Kontakt gerne bestyrelsen.

 


NØRHEDE VEST VELKOMMEN

SENESTE NYT