Velkommen til vores forside - her finder du altid relevante informationer. 

Stemningsfotos:

 


 11062011_fjord_3.jpg

 

Her finder du vores velkomstbrev - klik på linket HER  og print den til din nye nabo.

 

 

 

 

 


Indbydelse til aktivitetsdagen 2022


aktivitetsdagen 2022
 Trafiktællingen af Nørhedevej

 

Holstebro kommune har lavet trafiktælling på Nørhedevej hvor antal og typer af køretøjer fremgår samt hastighedsmåling.

Trafiktælling 2022Kloakering af Nørhede Vest:


September 2022

Vestforsyning oplyser:

Hermed tidsplanen samt tider, hvor man kan komme hen i skurvognen til en snak.

 Tidsplan for gravning


Det er muligt, at komme hen i skurvognen fra kl.14.30 til 15.30 på følgende datoer:

 

21.sep

5. okt.

19. okt.

2. nov.

16. nov.

30. nov.

14. dec.

 

Der vil blive meldt nye datoer ud i 2023.

 

Vejene vil som udgangspunkt være spærret lige der, hvor der arbejdes. Det vil dog være muligt at passere. Men det kræver, at man lige aftaler det med dem der graver.August 2022

Vestforsyning oplyser at gravearbejdet er startet men at tilslutning til de enkelte huse først kan ske når gravearbejdet til alle vejene er fuldført hvilket først forventes færdigt i foråret 2023. 


 Juni 2022

 Alle grundejere har via Post Nord fået en skrivelse ang. kloakering af Nørhede Vest dateret juni 2022. 

 

 

Entreprenørfirmaet IBG, Venusvej 10, Rom, 7620 Lemvig,   tlf.  9788 5406, skal forestå kloakeringen og tilbyder i den anledning også, at den enkelte husejer kan få foretaget tilslutning på egen grund for egen regning  af firmaet IBG.

 

Det er aftalt med firmaet – Ole Rømer, at han kan kontaktes efter uge 31 med henblik på evt. aftale om tilslutning på egen grund. Der vil blive givet individuelle tilbud.

 

Vores lokale Ludvig Christensen Kloakservice, Krogsgårdsvej 6, Sdr. Nissum. tlf. 23254006 er også klar til at give et tilbud på tilslutningen på egen grund.

 

Endnu en entreprenør kan tilbyde tilslutning, det drejer sig om FS Anlæg og Kloak tlf.40979133.

 

 

 

Det har ikke været muligt for entreprenørerne at give vores forening et samlet tilbud til medlemmerne da tilslutningen på egen grund kræver en vurdering for hver enkel matrikel.

 

 

 
 


 
Link til bestyrelsesmøde 08-05-2022 findes HER 

Vores nye tømmerflåde søsættes.

 

 


 


 

                                                                

 
 
 
 
 


 


NØRHEDE VEST VELKOMMEN

SENESTE NYT