Velkommen til vores forside - her finder du altid relevante informationer.


IndstillingVærdi   IndstillingVærdi   

Antal rækker (Heltal)

Standard: 1


Antal pr. række (Heltal)

Standard: 1


Højde pr. billede i px (Heltal)

Standard: 300


Bredde (Heltal plus px eller %)

Standard: 100%


Hastighed i millisekund (Heltal)

Standard: 5000


Skift hastighed i millisekund (Heltal)

Standard: 3000


Skift type (scroll/fade)

Standard: fade


Kategori (Navn på kategori)

Standard: Viser alle


Billedvisning (tilpas/original)

Standard: tilpas


Baggrundsfarve (farvekode i hex f.eks. #000000)

Standard: ingen


    Billeder fra vores galleriindkaldelse til generalforsamling 2023


 
Kloakering af Nørhede Vest:

23-08-2023

Jeg skrev sidst, at jeg forventede, at vi kunne idriftsætte en del af Vest i uge 32. Det har vi sådan set også været klar til, men entreprenøren mente, at han sandsynligvis ville blive færdig med hele Vest med udgangen af uge 32. Vores driftsfolk ville derfor gerne vente og prøve at starte det hele op på en gang. Den plan er så skredet lidt.

Vi skal have renset alle vakuumbrøndene, så vi ikke risikerer, at der sætter sig sand og grus fast i ventilerne. Når det er gjort startes anlægget helt op, og det hele testes for at være sikker på, at vi har kontakt med alle brøndene. Det arbejde foregår i denne uge og næste uge.

 

Som udgangspunkt, kan man selvfølgelig ikke slutte sig på, før man har fået endelig besked om at anlægget er klar til at modtage spildevand, men jeg forstår selvfølgelig godt, at man er træt af, at tidsplanen rykker.

 

 Kommunen sender jo breve ud til alle angående tilslutning. I disse breve står der, hvornår man kan slutte sig på. Jeg troede faktisk, at de breve var sendt ud. Den dato der er meldt ud er fra den 5 sep. (Det er reelt mandag den 4. sep.. Jeg kom til at skrive forkert til kommunen).

 

 Jeg beklager rigtig meget, at tingene ikke er forløbet helt som vi forventede.

 

Venlig hilsen
 
 Susanne Kirkgaard-Sehested
 Ingeniør, Projektleder, Spildevand

Direkte tlf.: 51587413
SK@vestforsyning.dk

<image001.jpg>

 Vestforsyning A/S - Nupark 51 - 7500 Holstebro
 Tlf.: 9612 7300 - Fax: 9612 7301
info@vestforsyning.dk - www.vestforsyning.dk
 

11-07-2023

Lige en status på projektet. Beklager, at den først kommer nu, men jeg har desværre været lidt presset.

 Vi havde regnet med at idriftsætte hele Nørhede Vest 1. juli, da entreprenøren havde en tro på, at han nåede at blive færdig.

Desværre nåede han ikke hele Bellisvej og Snerlevej.

 Vi idriftsætter de veje, der er færdige i uge 31 eller 32. Dvs. ejendommene nord for stamvejen Blomstervej.

 

Der bliver ikke lagt rør og gravet brønde ned i juli måned. Der bliver dog pyntet veje og lagt dæksler på. i ugerne 27 og 28. Der er ingen i området i ugerne 29 0g 30.

 

Jeg skal selvfølgelig beklage, at fremdriften ikke har været så god, som vi forventede.

 

Jeg har vedhæftet den senest opdaterede tidsplan. Erantisvej mangler udskiftning af en brønd i vejen. Snerlevej og Bellisvej forventes færdige lige efter sommerferien.

 revideret tidsplan 11-07-2023.pdf

 

Venlig hilsen

 

Susanne Kirkgaard-Sehested

Ingeniør, Projektleder, Spildevand

 

Direkte tlf.: 51587413

SK@vestforsyning.dk <mailto:SK@vestforsyning.dk>

 

31-05-2023

Hermed en statusredegørelse:

 

Vi har nu fået tilladelse fra kommunen til at aflede grundvand dels til dræn og dels over i skoven. Det er en lille del, der ledes til dræn.

Inden udledning til dræn, ledes det oppumpede grundvand gennem et filter. Der tages løbende prøver af vandet, for at holde øje med, at der ikke udledes noget over grænseværdierne.

Da vi nu har meget bedre mulighed for at komme af med grundvandet, er der blevet sat flere folk på deromme, så vi forventer en god fremdrift nu.

 

Med hensyn til oprydning og færdigretablering af vejene, så gik entreprenøren, rådgiveren og jeg en tur på følgende veje onsdag den 24. maj, hvor der blev noteret, hvad der skulle tages aktion på.

Nørhedevej, Anemonevej, Valmuevej, Akelejevej, Irisvej, Følfodvej, Blomstervej, Vedbendvej, Høgeurtevej, Bynkevej, Blåstjernevej, Kornblomstvej og Ranunkelvej.

 

Der har stået nogen sugespidser fra grundvandssænkningen tilbage på nogen veje, hvor vi egentlig er færdige. Grunden til, at de stadig står der skyldes, at TV inspektionen har vist en fejl på ledningen, som entreprenøren skal ned og rette.

 

Der har været spørgsmål til tilslutningsbidraget. Som alle ved, har vi været ramt af voldsom inflation, og deraf følgende prisstigninger. Det gælder også tilslutningsbidraget. Vestforsyning er ikke herre over bidragets størrelse, da det noget, der er fastsat af staten. Det er dermed det samme i hele Danmark.

Nogen af dem, der fik skelbrønde sidste år, kan ikke forstå, hvorfor de ikke kunne betale sidste år. Det forholder sig sådan, at vi ikke må opkræve før, der er en reel afledningsmulighed, og det har der ikke været før vakuumstationen var oppe og køre.  Der har lige været kørt test på den, og vi forventer at skrive ud til en del af Nørhede Vest inden sommerferien, da det vil være muligt for disse ejendomme at slutte sig på.

 

Jeg har vedhæftet en revideret tidsplan:

 Grafisk Tidsplan 31-5 2023.pdf

God sommer til jer 

 

Venlig hilsen
 
 Susanne Kirkgaard-Sehested
 Ingeniør, Projektleder, Spildevand

Direkte tlf.: 51587413
SK@vestforsyning.dk
 
Vestforsyning A/S - Nupark 51 - 7500 Holstebro Tlf.: 9612 7300 - Fax: 9612 7301
info@vestforsyning.dk - www.vestforsyning.dk
 

Maj 2023

Vedlagt aftale med Holstebro kommune om at dele udgifter til vedligeholdelse af fælles drænledning fra pumpehus til fjorden:

Medbenytteraftale med Vestforsyning 

April 2023

Som I nok selv har observeret, er vi blevet forsinkede. Grundvandet har drillet os helt vildt. Vi kan godt pumpe det op, men de arealer, vi har tilladelse til at lede ud på, kan ikke følge med til at optage vandet. Vi var derfor ved at oversvømme nogen grunde. Som følge deraf, har vi været nødt til at sætte kadencen ned.

 

Derudover er vi lidt ramt af, at hollænderne, der skal komme og og lave igangsætningen af vakuumstationen ikke kan komme før den 1. maj. De er her en uges tid. Vi forventer herefter, at kunne idriftsætte ca. to tredjedele af Nørhede Vest. Der vil blive skrevet ud til de berørte veje.

 

Venlig hilsen
 
 Susanne Kirkgaard-Sehested
 Ingeniør, Projektleder, Spildevand

Direkte tlf.: 51587413
SK@vestforsyning.dk
 
InlineImage 1.jpeg

Marts 2023

Vestforsyning oplyser at på grund af den høje vandstand i  jorden januar of februar forventes kloakering først at være færdig hos os i starten af maj måned, alle vil få besked når vi kan tilsluttes.


Februar 2023

Holstebro kommune ønsker at lave et dræn fra nyt pumpehus til fjorden, se vedlagte ansøgning:

Høringsbrev efter lov om vandløb ifm. en regulerin.pdf

Ansøgning samt kortbilag.pdf

Januar 2023

Følgende VVS og Kloak virksomheder er klar til at afgive tilbud på kloakering på egen grund:


Entreprenørfirmaet IBG, Venusvej 10, Rom, 7620 Lemvig
,   tlf.  9788 5406
Ludvig Christensen Kloakservice, Krogsgårdsvej 6, Sdr. Nissum. tlf. 23254006

FS Anlæg og Kloak tlf.40979133.

Klimakloakker Ewan Lønbjerg, Ulfborg tlf. 25476136
Aut-kloakmester Anders Nyborg, Vemb tlf. 24476241, mere info på Anders Nyborg kloak.pdf


Det har ikke været muligt for entreprenørerne at give vores forening et samlet tilbud til medlemmerne da tilslutningen på egen grund kræver en vurdering for hver enkel matrikel.Så har Günter igen været i gang med motorsaven, flotte fugle ved indgangen til telefonstien.Så er hjertestarteren opsat på hjørnet af Nørhedevej og Blomstervej, den er også tilmeldt Trykfonden så alle kan se placeringen når den akut skal bruges.

Hjertestarter Video


hjertestarter.jpg 


Der er nu opsat skilte over stierne i vores område, det har Günter Haagensen stået for så tusind tak til Günter for det store arbejde med at lave skiltene og opstille dem.

kort over stier i området


Mælkevejen, navnet kommer af at engang blev mælkejungerne kørt ud fra og til de gårde som lå i området.
Telefonstien, navnet kommer af at der engang lå en telefonboks på hjørnet op mod blomstervej.
Kartoffelstien, navnet henviser til kartoffelmarkerne på den anden side af Nørhedevej.


 

 


 


 
NØRHEDE VEST VELKOMMEN

SENESTE NYT