Velkommen til vores forside - her finder du altid relevante informationer. Nyt fra Nomi4S

 oktober 2022

Affaldssortering i sommerhusområder

 Kære grundejerforeninger

 Som det formentlig er jer bekendt, skal der ske en yderligere affaldssortering i sommerhusområder, med sortering af mad, pap/ papir, plast/mad- og drikkekartoner, glas og metal. 

 Vi har afholdt møder med en del af jer omkring etablering af miljøstationer, herunder information omkring ombytning af beholdere til mad- og restaffald. Vi oplyste bl.a. at vi forventede, at der ville ske en ombytning af dagrenovationsbeholderen til todelte beholdere til mad- og restaffald efter uge 42 i 2022.

 Ledelsen har dog besluttet, at arbejdet med ombytning af beholdere, etablering af miljøstationer samt information omkring yderligere sortering udskydes til starten af 2023.

 Når vi påbegynder arbejdet med de enkle sommerhusområder, kontakter vi jer løbende, således at den videre dialog kan genoptages. 

 Er der spørgsmål kan vi naturligvis kontaktes.

 

Med venlig hilsen

Gitte Bak
 
Divisionschef
 
Borgerservice


Direkte: +45 9610 6247
Mobil: 21 74 50 63 
Mail: GBa@nomi4s.dk

 

Her finder du vores velkomstbrev - klik på linket HER  og print den til din nye nabo.

 

 

 

 

 


 Trafiktællingen af Nørhedevej


Holstebro kommune har lavet trafiktælling på Nørhedevej hvor antal og typer af køretøjer fremgår samt hastighedsmåling.

Trafiktælling 2022Kloakering af Nørhede Vest:

November 2022

Vestforsynings rådgiver Sweco vil i de næste par uger foretage fotoregistrering af veje og huse i området. Såfremt man ikke ønsker foretaget fotos af sin ejendom bedes man kontakte undertegnede.

Fotoregistrering vil ikke blive påbegyndt uden kontakt med evt. beboere i husene"

 

Vestforsynings forsikringsselskab kræver fotodukumentation i forbindelse med vurdering af evt. skader. Det er for at kunne godtgøre, hvordan det så ud før.

Det er en sikkerhed for både grundejere og Vestforsyning, hvis der f.eks skulle opstå nogle revner. Det er dog ikke særlig sandsynligt.

 Ligeledes er det også rart for jer, at vi har billeder af vejene inden. Det er jeres sikkerhed for, at de bliver retableret i samme stand som før.

 Beklager ulejligheden.

 Venlig hilsen
 
 Susanne Kirkgaard-Sehested
 Ingeniør, Projektleder, Spildevand

Direkte tlf.: 51587413
SK@vestforsyning.dk
 


Oktober 2022

Vestforsyning oplyser at kloakarbejdet i Nørhede Vest forventes færdigt i marts 2023 og derefter har alle 6 mdr. til at få tilsluttet på egen grund.

Prisen forventes at stige til ca. 45000,-kr (som det ser ud lige nu) da vi kommer til at betale  2023 taksten. Det er ikke muligt at betale forud for at slippe billigere ifølge vedlagte brev fra Vestforsyning.

Betalingsregler for tilslutningsbidrag.pdf


 

September 2022

Vestforsyning oplyser:

Hermed tidsplanen samt tider, hvor man kan komme hen i skurvognen til en snak.

 Tidsplan for gravning


Det er muligt, at komme hen i skurvognen fra kl.14.30 til 15.30 på følgende datoer:

 

21.sep

5. okt.

19. okt.

2. nov.

16. nov.

30. nov.

14. dec.

 

Der vil blive meldt nye datoer ud i 2023.

 

Vejene vil som udgangspunkt være spærret lige der, hvor der arbejdes. Det vil dog være muligt at passere. Men det kræver, at man lige aftaler det med dem der graver.August 2022

Vestforsyning oplyser at gravearbejdet er startet men at tilslutning til de enkelte huse først kan ske når gravearbejdet til alle vejene er fuldført hvilket først forventes færdigt i foråret 2023. 


 Juni 2022

 Alle grundejere har via Post Nord fået en skrivelse ang. kloakering af Nørhede Vest dateret juni 2022. 

 

 

Entreprenørfirmaet IBG, Venusvej 10, Rom, 7620 Lemvig,   tlf.  9788 5406, skal forestå kloakeringen og tilbyder i den anledning også, at den enkelte husejer kan få foretaget tilslutning på egen grund for egen regning  af firmaet IBG.

 

Det er aftalt med firmaet – Ole Rømer, at han kan kontaktes efter uge 31 med henblik på evt. aftale om tilslutning på egen grund. Der vil blive givet individuelle tilbud.

 

Vores lokale Ludvig Christensen Kloakservice, Krogsgårdsvej 6, Sdr. Nissum. tlf. 23254006 er også klar til at give et tilbud på tilslutningen på egen grund.

 

Endnu en entreprenør kan tilbyde tilslutning, det drejer sig om FS Anlæg og Kloak tlf.40979133.


samt Klimakloakker Ewan Lønbjerg Ulfborg tlf. 25476136

 

 

 

Det har ikke været muligt for entreprenørerne at give vores forening et samlet tilbud til medlemmerne da tilslutningen på egen grund kræver en vurdering for hver enkel matrikel.

 

 

 
 Der var mange som deltog i aktivitetsdagen 2022 på trods af regnen.


Hvis du har en stor garage eller udhæng ved dit sommerhus søger foreningen et sted at indtage vores frokost efter aktivitetsdagen, vi skal kunne være 40-45 personer i nogenlunde tørvejr, bestyrelsen hjælper til og sørger for maden.

kontakt bestyrelsen

  


 

  

                                                                

 
 
 
 
 


  

NØRHEDE VEST VELKOMMEN

SENESTE NYT