Velkommen til vores forside - her finder du altid relevante informationer.


Vinterstemning

IndstillingVærdi   IndstillingVærdi   

Antal rækker (Heltal)

Standard: 1


Antal pr. række (Heltal)

Standard: 1


Højde pr. billede i px (Heltal)

Standard: 300


Bredde (Heltal plus px eller %)

Standard: 100%


Hastighed i millisekund (Heltal)

Standard: 5000


Skift hastighed i millisekund (Heltal)

Standard: 3000


Skift type (scroll/fade)

Standard: fade


Kategori (Navn på kategori)

Standard: Viser alle


Billedvisning (tilpas/original)

Standard: tilpas


Baggrundsfarve (farvekode i hex f.eks. #000000)

Standard: ingen


    Billeder fra vores galleri

26-12-2023

Opråb fra Sdr. Nissum vandværk

Medlemmer i grundejerforeningen er også medlemmer i Sdr. Nissum Vandværk. Vandværket søger yngre kræfter i bestyrelsesarbejdet, helst fastboende; (læs vandværkets vedtægter §9). https://sdr-nissumvand.dk/.../12/Vedtaegter-amba-2021.pdf

Kunne du tænke dig at stille op til en bestyrelsespost ved næste generalforsamling i det lokale vandværk, vil jeg gerne have kontakt.

Skriv en "pb" (personlig besked eller e-mail til mig og jeg sender noget mere om hvad det indebærer” jme@starup-online.dk

Med venlig hilsen repræsentanterne i vandværksbestyrelsen

Bjarne Søgaard Andersen (Nørhede Øst)

Jørn Meyer (Nørhede Vest) Sekretær, Sdr. Nissum Vandværk

2024 Opråb bestyrelse i Sdr Nissum Vandværk.pdf


20-11-2023

Rådgivningsrapport 2023 fra skovdyrkerne


06-11-2023

Vi har fået nogle spørgsmål vedrørende fældning af træer i skoven over mod øst, kommunen oplyser følgende:

Man fjerner contorta- og omorikafyr (ikke hjemmehørende) for at give plads til eg m.fl.

I løbet af foråret bliver stammerne fliset. Det er målet at skoven skal udvikle sig til "vild" skov med større biodiversitet.

Stier med offentlig adgang vil blive bevaret.


Kloakering af Nørhede Vest:

24-10-2023

Hele Nørhede Vest kører, så alle kan slutte sig på.


 Grundejerne kan ringe på 9612 7300. Uden for arbejdstid bliver de omstillet til Falck, der giver besked til vores vagt. 

I arbejdstiden kan de spørge efter mig eller vores driftschef Jørgen Ishøi.

 

Venlig hilsen
 
 Susanne Kirkgaard-Sehested
 Ingeniør, Projektleder, Spildevand

Direkte tlf.: 51587413
SK@vestforsyning.dk
 
 Vestforsyning A/S - Nupark 51 - 7500 Holstebro Tlf.: 9612 7300 - Fax: 9612 7301
 info@vestforsyning.dk - www.vestforsyning.dk
 
 Januar 2023

Følgende VVS og Kloak virksomheder er klar til at afgive tilbud på kloakering på egen grund:


Entreprenørfirmaet IBG, Venusvej 10, Rom, 7620 Lemvig
,   tlf.  9788 5406
Ludvig Christensen Kloakservice, Krogsgårdsvej 6, Sdr. Nissum. tlf. 23254006

FS Anlæg og Kloak tlf.40979133.

Klimakloakker Ewan Lønbjerg, Ulfborg tlf. 25476136
Aut-kloakmester Anders Nyborg, Vemb tlf. 24476241, mere info på Anders Nyborg kloak.pdf


Det har ikke været muligt for entreprenørerne at give vores forening et samlet tilbud til medlemmerne da tilslutningen på egen grund kræver en vurdering for hver enkel matrikel.


Så er hjertestarteren opsat på hjørnet af Nørhedevej og Blomstervej, den er også tilmeldt Trykfonden så alle kan se placeringen når den akut skal bruges.

Hjertestarter Video


hjertestarter.jpg   


 

NØRHEDE VEST VELKOMMEN

SENESTE NYT