Velkommen til vores forside - her finder du altid relevante informationer.


 Postpæle til orienteringsløb er klar til opsætning
IndstillingVærdi   IndstillingVærdi   

Antal rækker (Heltal)

Standard: 1


Antal pr. række (Heltal)

Standard: 1


Højde pr. billede i px (Heltal)

Standard: 300


Bredde (Heltal plus px eller %)

Standard: 100%


Hastighed i millisekund (Heltal)

Standard: 5000


Skift hastighed i millisekund (Heltal)

Standard: 3000


Skift type (scroll/fade)

Standard: fade


Kategori (Navn på kategori)

Standard: Viser alle


Billedvisning (tilpas/original)

Standard: tilpas


Baggrundsfarve (farvekode i hex f.eks. #000000)

Standard: ingen


    Billeder fra vores galleri

03-05-2024

Nomi 4S renovation

Fremover skal der ved sommerhuse, sorteres på samme måde som ved private

husstande, bortset fra farligt affald og tekstilaffald.

I samarbejder med grundejerforeningen Nørhede Vest, har Nomi4s etableret en

miljøstation til det genanvendelige affald. Miljøstationen er beliggende på

fællesarealet ved Blomstervej og er klar til brug. Beholder til

rest/madaffald forbliver ved sommerhuset.

Ved miljøstationen vil der være sortering som nedenstående.

· Papir/pap

· Plast/mad- og drikkekartoner

· Metal

· Glas

Sorteringsvejledning på dansk, Tysk og engelsk vedhæftes.

Ønskes yderligere information eller er der spørgsmål, kan vi naturligvis kontaktes via

mail borgerservice@nomi4s.dk eller tlf. 96106240

Med venlig hilsen

Nomi4s

affaldssortering på dansk

affaldssortering på tysk

affaldssortering på engelsk25-04-2024

Vind og kitesurfing er tilladt ifølge vedlagte skilt som opsættes ved surf pladsen:

Nissum Fjord - Wind- og Kitesurfing.pdf
.

Kloakering af Nørhede Vest:

24-10-2023

Hele Nørhede Vest kører, så alle kan slutte sig på.


 Grundejerne kan ringe på 9612 7300. Uden for arbejdstid bliver de omstillet til Falck, der giver besked til vores vagt. 

I arbejdstiden kan de spørge efter mig eller vores driftschef Jørgen Ishøi.

 

Venlig hilsen
 
 Susanne Kirkgaard-Sehested
 Ingeniør, Projektleder, Spildevand

Direkte tlf.: 51587413
SK@vestforsyning.dk
 
 Vestforsyning A/S - Nupark 51 - 7500 Holstebro Tlf.: 9612 7300 - Fax: 9612 7301
 info@vestforsyning.dkwww.vestforsyning.dk
 
 Januar 2023

Følgende VVS og Kloak virksomheder er klar til at afgive tilbud på kloakering på egen grund:


Entreprenørfirmaet IBG, Venusvej 10, Rom, 7620 Lemvig
,   tlf.  9788 5406
Ludvig Christensen Kloakservice, Krogsgårdsvej 6, Sdr. Nissum. tlf. 23254006

FS Anlæg og Kloak tlf.40979133.

Klimakloakker Ewan Lønbjerg, Ulfborg tlf. 25476136
Aut-kloakmester Anders Nyborg, Vemb tlf. 24476241, mere info på Anders Nyborg kloak.pdf


Det har ikke været muligt for entreprenørerne at give vores forening et samlet tilbud til medlemmerne da tilslutningen på egen grund kræver en vurdering for hver enkel matrikel.


Så er hjertestarteren opsat på hjørnet af Nørhedevej og Blomstervej, den er også tilmeldt Trykfonden så alle kan se placeringen når den akut skal bruges.

Hjertestarter Video


hjertestarter.jpg   


 

NØRHEDE VEST VELKOMMEN

SENESTE NYT