03-05-2024

Fremover skal der ved sommerhuse, sorteres på samme måde som ved private

husstande, bortset fra farligt affald og tekstilaffald.

I samarbejder med grundejerforeningen Nørhede Vest, har Nomi4s etableret en

miljøstation til det genanvendelige affald. Miljøstationen er beliggende på

fællesarealet ved Blomstervej og er klar til brug fra Kr. himmelfartsferien. Beholder til

rest/madaffald forbliver ved sommerhuset.

Ved miljøstationen vil der være sortering som nedenstående.

· Papir/pap

· Plast/mad- og drikkekartoner

· Metal

· Glas

Sorteringsvejledning på dansk, Tysk og engelsk vedhæftes.

Ønskes yderligere information eller er der spørgsmål, kan vi naturligvis kontaktes via

mail borgerservice@nomi4s.dk eller tlf. 96106240

Med venlig hilsen

Nomi4s

affaldssortering på dansk.pdf

affaldssortering på tysk.pdf

affaldssortering på engelsk.pdf18-03-2024

Etableringen af miljøstationen udsættes til efter påske på grund af vandstanden i området.

 Der udsendes information til alle sommerhuse når miljøstationen er færdiggjort.

Det er også aftalt med Nomi4s, at der i dette materiale vil være en information på tysk.

13-03-2024

Så burde det at være ganske vist, at der snart bliver etableret en miljøstation til grundejerforeningen Nørhede Vest.

 Jeg har fået oplyst af entreprenøren som skal etablere, at han forventer gravearbejdet begynder onsdag/torsdag uge 12.

 Fortsat god dag.

 Med venlig hilsen

Conni Toft
 
Assistent
 
Borgerservice


Direkte: +45 9610 6259
Mail: CTo@nomi4s.dk

Placering af miljøstation 

Oversigtskort

Bilag 2 - Vending af køretøj.pdf


oktober 2022


Affaldssortering i sommerhusområder

 Kære grundejerforeninger

 Som det formentlig er jer bekendt, skal der ske en yderligere affaldssortering i sommerhusområder, med sortering af mad, pap/ papir, plast/mad- og drikkekartoner, glas og metal. 

 Vi har afholdt møder med en del af jer omkring etablering af miljøstationer, herunder information omkring ombytning af beholdere til mad- og restaffald. Vi oplyste bl.a. at vi forventede, at der ville ske en ombytning af dagrenovationsbeholderen til todelte beholdere til mad- og restaffald efter uge 42 i 2022.

 Ledelsen har dog besluttet, at arbejdet med ombytning af beholdere, etablering af miljøstationer samt information omkring yderligere sortering udskydes til starten af 2023.

 Når vi påbegynder arbejdet med de enkle sommerhusområder, kontakter vi jer løbende, således at den videre dialog kan genoptages. 

 Er der spørgsmål kan vi naturligvis kontaktes.

 

Med venlig hilsen

Gitte Bak
 
Divisionschef
 
Borgerservice


Direkte: +45 9610 6247
Mobil: 21 74 50 63 
Mail: GBa@nomi4s.dk 


 
 
 

NØRHEDE VEST VELKOMMEN

SENESTE NYT