oktober 2022


Affaldssortering i sommerhusområder

 Kære grundejerforeninger

 Som det formentlig er jer bekendt, skal der ske en yderligere affaldssortering i sommerhusområder, med sortering af mad, pap/ papir, plast/mad- og drikkekartoner, glas og metal. 

 Vi har afholdt møder med en del af jer omkring etablering af miljøstationer, herunder information omkring ombytning af beholdere til mad- og restaffald. Vi oplyste bl.a. at vi forventede, at der ville ske en ombytning af dagrenovationsbeholderen til todelte beholdere til mad- og restaffald efter uge 42 i 2022.

 Ledelsen har dog besluttet, at arbejdet med ombytning af beholdere, etablering af miljøstationer samt information omkring yderligere sortering udskydes til starten af 2023.

 Når vi påbegynder arbejdet med de enkle sommerhusområder, kontakter vi jer løbende, således at den videre dialog kan genoptages. 

 Er der spørgsmål kan vi naturligvis kontaktes.

 

Med venlig hilsen

Gitte Bak
 
Divisionschef
 
Borgerservice


Direkte: +45 9610 6247
Mobil: 21 74 50 63 
Mail: GBa@nomi4s.dk 


 
 
 

NØRHEDE VEST VELKOMMEN

SENESTE NYT