24-04-2024

Besøgsrapport fra skovdyrkerne vedr. beplantning ved miljøstation

Skovdyrkerne besøgsrapport 2024.pdf

Skovdyrkerne besøgsrapport 2024 - Kort.pdf


20-11-2023

Rådgivningsrapport 2023 (1).pdf

03-10-2022

Rapport fra skovdyrkerforeningen

Rådgivningsrapport 2022


30-04-2021 

Havnearealet er nu genplantet

Her er en link til informationen on genplantning 

 

05-10-2020

I uge 41 2020 påbegyndes planteprojektet på friarealerne ved havneområdet.

Der er tidligere orienteret herom på generalforsamlinger og bestyrelsen har besluttet

at sætte projektet i gang nu.

Plantefelterne klargøres i dette efterår og plantningen vil ske i foråret 2021.

Vi vil løbende orientere om projektet.         Link til planteplan
 
 
 
Drænkort til orientering.
Det har regnet ekstremt meget sidste efterår og denne vinter.
Drænene trænger til et eftersyn. Det vil blive foretaget senere på året, når det har været tørvejr i længere tid. Grundvandet står så højt, at gravearbejde er umuligt nu.
Nu er der foretaget gennemskylning af drænledninger og gravet en grøft, så vandet her og nu kan bortledes.
Bestyrelsen
 
 
 
 
 
 
Forårsflisning 2016 er overstået  Klikke på link for meddelesen fra bestyrelsen
 
Badebroen er blevet leveret og bygget. Anders Wurtz og Hans-Erik Maegaard
har leveret følgende tekst. Klikke her. Der er også kommet billeder i galleriet.
Herfra en stor tak til brobyggerne. Jeg tror det drejer sig om Henning Lauritsen,
Svend Erik Løkkegaard, Anders Wurts og Hans-Erik Maegaard. 
 
 
Græsslåning 2015. Bladre til bunden af siden.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyt i de grønne områder, 21. april 2013

Flishuggeren kommer i uge 19.

Grene, der skal flises, skal ligge klar i uge 18 (til og med søndag 5. maj).

Grenene lægges ud til alm. vej og skal ligge med rodenderne samme vej.

Der må ikke være haveaffald, græs, jord o.l. iblandet.

Flisningen foregår Onsdag 8. maj 2013 kl. 7,30

Flisen lægges på pladsen ved Blomstervej og må bruges af foreningens medlemmer.

Bestyrelsen/planteudvalget

 
Nyt i de grønne områder, 18. marts 2013
1. Der må hentes flis på flishugningsstedet, hvor  den store dynge tidligere lå.
2. Efter påske kommer flishuggeren til Nørhede Vest. Grene og træer, der er rene og uden rødder, jord og haveaffald flises. Grenene lægges i orden - tykke ende i samme retning - ved kørevej (veje med navne), således, at de er synlige op let tilgængelige.
 
Det grønne udvalg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den 13. februar 2013 var der en monster af en flisemaskine på besøg. Se videoerne nedenfor:
 
 
 
Græsset er blevet slået i august, netop den 5. og det skulle give mulighed for at endnu flere af de blomstrende planter har nået at smide deres frø, så det bliver spændende at se om der er flere blomster til næste år.
 
 
 
Man kan også se at det er ikke det mindst maskineri der anvendes !
 


NØRHEDE VEST VELKOMMEN

SENESTE NYT