Den 29/6 2019 blev affaldskontainerne på en del af Valmuevej ikke tømt på grund af en parkeret bil på vejen. En ekstra tømning koster 250 kr. og det er ikke godt med overfyldte kontainere her i sommervarmen.
Bestyrelsen henstiller på det kraftigste, at der ikke parkeres på vejene.
Der henvises til Deklarationen, §3 Vejforhold. "Parkering på private veje og stier samt på de offentlige fællesarealer må ikke finde sted, medmindre de er særligt idrettede dertil"
 
 

NØRHEDE VEST VELKOMMEN

SENESTE NYT